MO Maribor je tudi od 2. novembra najprej zagotovila nujno varstvo predšolskih otrok v devetih enotah javnih in štirih enotah zasebnih vrtcev
vodoravna delilna črta

MO Maribor je tudi od 2. novembra naprej zagotovila delovanje posameznih vrtčevskih enot, v katerih se bo v času ukrepov izvajalo dežurstvo. Varstvo predšolskih otrok bo tako tudi v prihodnjem tednu zagotovljeno po vsej mestni občini, vendar bo namenjeno le družinam, v katerih so, v skladu z odlokom Vlade RS, starši zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.
 
Od 2. novembra naprej bodo delovale naslednje enote javnih vrtcev:
- Vrtec Borisa Pečeta Maribor, Tomšičeva ulica 32,
- Vrtec Ivana Glinška Maribor, Gledališka ulica 6,
- Vrtec Jadvige Golež Maribor, Betnavska cesta 100,
- Vrtec Jožice Flander Maribor, Focheva ulica 51,
- Vrtec Otona Župančiča Maribor, Oblakova ulica 5,
- Vrtec Pobrežje Maribor, Cesta XIV. Divizije 14/a,
- Vrtec Studenci Maribor, Groharjeva ulica 22,
- Vrtec Tezno Maribor, Dogoška cesta 20,
- Vrtec Center za sluh in govor, Vinarska ulica 6.
 
Prav tako bodo odprte 4 enote zasebnih vrtcev:
- Zasebni Waldorfski vrtec Studenček, Valvasorjeva ulica 94,
- Zasebni Waldorfski vrtec Mavrična dežela, Wilsonova ulica 18
- Zavod Antona Martina Slomška – Hiša otrok – Vrtec Montessori, Vrbanska cesta 30,
- Zasebni vrtec Želvica, Strossmayerjeva ulica 34a.


vodoravna delilna črta