MO Maribor je za prihodnji teden zagotovila nujno varstvo otrok v osmih enotah
vodoravna delilna črta
23.10.2020

Po včerajšnji odločitvi Vlade RS, da se s ponedeljkom, 26. oktobrom, predvidoma za en teden, zapirajo vrtci, smo na Mestni občini Maribor danes organizirali delovanje posameznih vrtčevskih enot, v katerih bomo izvajali dežurstva. Varstvo predšolskih otrok bo tako tudi med zaprtjem vrtcev zagotovljeno po vsej občini, vendar bo namenjeno le družinam, kjer starši delajo v takšnih dejavnostih oziroma na delovnih mestih, da dela ne morejo opravljati na domu.

  
Potrebe po dežurnem varstvu so starši danes sporočali v matičnih enotah.
Do nujnega varstva bodo upravičeni otroci, katerih starši delajo pri delodajalcih, ki opravljajo dela, pomembna za delovanje družbe in države (npr. zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji, v službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva …)". Potrebe po nujnem varstvu so starši danes sporočali v matičnih enotah, upravičenost pa bodo morali  dokazati. Oddati bodo morali tudi izjavo, da otrok v zadnjih desetih dneh ni bil v stiku z okuženo osebo.
 
V prihodnjem tednu, od 26. do 30. oktobra, bodo tako za nujno varstvo v mariborski občini delovale naslednje enote:
 
- Vrtec Borisa Pečeta Maribor, Tomšičeva ulica 32,
- Vrtec Ivana Glinška Maribor, Gledališka ulica 6,
- Vrtec Jadvige Golež Maribor, Betnavska cesta 100,
- Vrtec Jožice Flander Maribor, Focheva ulica 51,
- Vrtec Otona Župančiča Maribor, Oblakova ulica 5,
- Vrtec Pobrežje Maribor, Cesta XIV. Divizije 14/a,
- Vrtec Studenci Maribor, Groharjeva ulica 22, in
- Vrtec Tezno Maribor, Dogoška cesta 20.


vodoravna delilna črta