Pravila vstopa v uradne prostore Mestne občine Maribor in Upravne enote Maribor
vodoravna delilna črta

1.      Vstop v uradne prostore Mestne občine Maribor in Upravne enote Maribor se zaradi povečane nevarnosti okužbe s Covid 19 omeji.
 
2.      Ob vstopu v uradne prostore je obvezno merjenje telesne temperature za vse obiskovalce uradnih prostorov.
 
3.      V uradnih prostorih je potrebno dosledno upoštevati medsebojno razdaljo, higieno rok in kašlja ter uporabo zaščitnih sredstev. Uporaba zaščitne maske in razkuževanje rok na vhodu je obvezno.
 
4.      Vstop v uradne prostore je možen vsak dan v času uradnih ur zgolj po predhodnem naročilu.
 
Mestna občina Maribor: elektronsko preko elektronskih sporočil na e-naslov mestna.obcina@maribor.si, preko navadne pošte (Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor) ali po telefonu na  številki (02) 220 1000.
 
Upravna enota Maribor: elektronsko preko elektronskih sporočil na e-naslov ue.maribor@gov.si, preko navadne pošte (Upravna enota Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2501 Maribor) ali po telefonu na naslednje telefonske številke:
 • Tujci in prijava prebivališča za tujce: 02 2208 401, 031 747 457;
 • Osebni dokumenti in prijava prebivališča: 02 2208 367, 02 2208 370;
 • Vozniška in prometna dovoljenja, overitve: 02 2208 406, 02 2208 408;
 • Orožje: 02 2208 358;
 • Prireditve, društva: 02 2208 490;
 • E-vem točka, vrednotnice: 02 2208 353;
 • Digitalna potrdila in vročitve osebnih dokumentov: 02 2208 461;
 • Matične zadeve (rojstva, smrti, poroke, potrdila o živetju): 02 2208 375; 030 640 174;
 • Področje vojne zakonodaje in invalidov: 02 2208 448; 02 2208 450;
 • Gradbene zadeve: 02 2208 428; 02 2208 413;
 • Kmetijstvo, GERK-i: 02 2208 433.
 
5.      Pravila veljajo od 22. 9. 2020
 
MESTNA OBČINA MARIBOR                              UPRAVNA ENOTA MARIBOR
ŽUPAN                                                                        NAČELNIK
Aleksander Saša Arsenovič                                       Srečko Đurov


vodoravna delilna črta