Objavljen je POZIV k vložitvi predlogov za imenovanje sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Mariboru
vodoravna delilna črta

Komisija mestnega sveta Mestne občine Maribor za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja POZIV k vložitvi predlogov za imenovanje sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Mariboru.
 
Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan RS, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno in osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik (42. člen Zakona o sodiščih).
 
V kolikor želite, da za sodnika/co porotnika/co kandidirate kot kandidat/ka mestnega sveta MOM, se v postopek predlaganja aktivno vključite tako, da priloženo izjavo 1, oziroma izjavo 2 (če kandidirate za sodnika porotnika za mladoletnike), izpolnite ter ju podpisani pošljete najkasneje do ponedeljka, 5. oktobra 2020 na naslov:
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
Mestna občina Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
 
po e-pošti na naslov: svetlana.mihalenko@maribor.si,
 
ali osebno prinesete v Službo za delovanje mestnega sveta sekretarki komisije Svetlani MIHALENKO.


vodoravna delilna črta