Javni holding Maribor pred ustanovitvijo že operativen
vodoravna delilna črta

Ustanovitev Javnega holdinga Maribor (JHMB), ta po izpolnitvi vseh pravnih pogojev čaka na vpis v sodni register, je prvi korak k usklajenemu delovanju mariborskih gospodarskih javnih služb in učinkovitejšemu upravljanju javnih sredstev. Na današnji novinarski konferenci v poslovni stavbi JHMB na Zagrebški cesti 30 sta župan Mestne občine (MO) Maribor Saša Arsenovič in vršilka dolžnosti direktorice JHMB Lidija Pliberšek strnila glavne aktivnosti v okviru JHMB in njegovo temeljno poslanstvo.
 
Pod skupno streho holdinške družbe se bo združilo šest podjetij v popolni ali večinski lasti MO Maribor: Energetika, Mariborski vodovod, Marprom, Nigrad, Pogrebno podjetje in Snaga, ki skupaj zaposlujejo prek 1000 sodelavcev. Za večino od njih se v prihodnje ne bo nič spremenilo, saj bo celoten operativno-tehnični kader ostal na matičnih podjetjih. Medtem bodo na JHMB prenesene skupne službe – med prvimi za nabavo, računovodstvo, finance, komuniciranje, pravno-kadrovske zadeve in informacijsko podporo.
Direktorji javnih podjetij, ki se združujejo v Javni holding Maribor, z v. d. direktorja mag. Lidijo Pliberšek in županom
Sašo Arsenovičem - Foto: Mediaspeed
 
Po načrtih bo tako na JHMB v časovnem razponu 6–8 mesecev premeščenih 87 zaposlenih iz šestih podjetij; pri tem bodo uporabljena določila 75. in 76. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), v postopek pa bodo vključeni tudi sindikati posameznih podjetij in svet delavcev JHMB. V skladu z zakonom bodo delavci po prenosu najmanj 1 leto ohranili dosedanje pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, prav tako bo priznana kontinuiteta zaposlitve, kar pomeni, da bo delovna doba v matičnem podjetju upoštevana tudi v JHMB. V prvi fazi bodo opravljali identično delo kot v matičnih podjetjih, plače v tem obdobju pa bodo za vse delavce ostale nespremenjene.
V minulih tednih in mesecih je že prišlo do neformalnih povezovanj omenjenih služb, ki bodo v prihodnje nudile optimalno administrativno in strokovno podporo povezanim podjetjem. Ob tem so že vidni tudi prvi rezultati skupnega dela, kot sta na primer celostna grafična podoba (CGP) nove družbe s sloganom Povezujemo razvojne potenciale mesta in predstavitvena spletna stran www.jhmb.si. Pri pripravi CGP so združili moči zaposleni v matičnih podjetij in zunanji sodelavci, dosedanji odzivi različnih ciljnih skupin pa so pozitivni. Logotip JHMB je večdimenzionalen: njegovo celoto tvori šest trikotnikov, po en za vsako podjetje, ki se linijsko povezujejo v podobo laboda, zaščitni znak reke Drave. Pri tem je vizualna podoba JHMB oblikovana po merah mariborskega grba, nanj pa se naslanja tudi s svojim osnovnim rdeče-sivim koloritom.
 
Kljub številnim izvedenim aktivnostim javna podjetja z ustanovitvijo JHMB doslej niso imela večjih stroškov. Največji strošek, ki je nastal že lani, je znesek v skupni višini 6000 evrov (1000 na vsako podjetje), namenjen delovanju skupnega sveta delavcev JHMB. Strošek priprave CGP in predstavitvene spletne strani je ocenjen na 5000 evrov, kar je precej manj od povprečja izvedbe tovrstnih storitev. Tudi ta strošek bo po dogovoru razdeljen v enakem deležu med javna podjetja.
 
»Končni cilj ustanovitve Javnega holdinga Maribor je sinergija znanja, potrebnega za rast in razvoj holdinga, mesta Maribor in celotne regije, ob tem pa tudi boljši nadzor nad javnimi financami in izdatnejše črpanje evropskih sredstev. Zdaj imamo odlično priložnost, da s svojim znanjem stanje resnično izboljšamo. Ne nazadnje je JHMB dokaz, da so bile naše obljube o učinkovitejšem servisu za meščane resne. Ustanovitev holdinške družbe je namreč ena od ključnih potez za prihodnji razvoj mestne infrastrukture in s tem za izboljšanje kakovosti bivanja vseh Mariborčank in Mariborčanov. Vodstvu in zaposlenim v JHMB želim uspešno delo, da bomo lahko ponosni na naš Maribor,« je poudaril župan MO Maribor Saša Arsenovič.
 
Vršilka dolžnosti direktorice JHMB Lidija Pliberšek pa je dodala: »JHMB ne zaznavam kot vrha v nekem piramidalnem hierarhičnem sistemu, od koder bodo prihajala vsa navodila, temveč kot sestavni del celotnega mehanizma, ki ga tvorijo občina kot lastnica in vsa združena podjetja s svojimi sodelavci. Veseli me, da podjetja premorejo številne dobre prakse in zelo kompetentne sodelavce. Vsi mi moramo v prvi vrsti prepoznati potrebe občanov in postati nosilec razvoja komunalne dejavnosti v regiji. JHMB bo namreč presegel okvire Maribora, saj bodo pomemben partner tudi okoliške občine, v katerih izvajamo javne službe. V duhu sporočila naše podobe verjamem, da bo raček komunalne preteklosti zrasel v laboda


vodoravna delilna črta