Sodelujte pri pripravi Občinskega programa varstva okolja do 2030
vodoravna delilna črta

Mestna občina Maribor pripravlja Občinski program varstva okolja za obdobje 2021-2030.
Namen programa je usmerjanje izvajanja dejavnosti varstva okolja, vzpostavljanje pogojev za kakovostno in zdravo življenjsko okolje ter izvrševanje nacionalnih in mednarodnih obveznosti, ki se nanašajo na različna okoljska področja: naravni viri, podnebne spremembe, biodiverziteta in naravno okolje, bivalno okolje in krožno gospodarstvo.
Podrobnejša vsebina priprave dokumenta je objavljena na povezavi: http://okolje.maribor.si/gradiva/.

Za doseganje sprememb na področju ohranjanja in izboljšanja kakovosti vrednot lokalnega okolja je ključno sodelovanje tako strokovne kot širše javnosti. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in tako prispevate k oblikovanju dokumenta: (VPRAŠALNIK)
Vprašalnik je anonimen, podatke bomo uporabili za izdelavo programa.
Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujemo.

Skupna občinska uprava Maribor
Skupna služba varstva okolja


vodoravna delilna črta