Izbrana je arhitekturna rešitev za novo Zdravstveno postajo (ZP) Tabor v Jezdarski ulici
vodoravna delilna črta

Na projektnem natečaju smo želeli pridobiti idejno rešitev in izbrati izdelovalca projektne dokumentacije za nov objekt, ki bo nadomestil dotrajano pritlično stavbo. Nagraditi smo želeli projekte, ki bodo inteligentno uravnotežili programski del in so hkrati arhitekturno smeli, brezkompromisni in ambiciozni.
Ocenjevalna komisija, ki ji je predsedoval podžupan MOM Gregor Reichenberg, je pregledala 16 v roku prispelih elaboratov in 1. nagrado podelila rešitvi avtorjev Uroša Lobnika, Davida Mišiča, Žige Kreševiča, Saša Žolka, Gorana Piršića in Davorja Fistriča. Podelila je tudi tri tretje nagrade in eno priznanje.
Na natečaj je prispelo veliko navidezno enakovrednih elaboratov, ki jim je bilo skupno, da so vsebovali ogromno strokovnega dela. Prednost pa je komisija dala projektom, ki so bili celostno obravnavani.
Vrednost investicije v novo ZP Tabor je ocenjena na približno 4,2 milijona evrov.

Vabljeni na ogled vseh natečajnih rešitev na povezavi >>
 
 
Prvonagrajena idejna rešitev za ZP Tabor v Jezdarski ulici
                                


vodoravna delilna črta