Poostren nadzor nad vožnjo na območju za pešce
vodoravna delilna črta

Mariborski medobčinski redarji in policisti v teh v coni za pešce v mariborskem mestnem središču opravljajo poostrene nadzore, v katerih preverjajo spoštovanje prepovedi vožnje na območju za pešce. S temi aktivnostmi želimo skupaj čim bolj zmanjšati problem vožnje motornih vozil (predvsem mopedov in skuterjev) v območju za pešce.
 
Poseben poudarek zato policisti in redarji namenjajo ugotavljanju naslednjih kršitev:
-  določil  32. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (vožnja v območju za pešce),
- vožnja pod vplivom alkohola ter prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih   psihoaktivnih snovi (obvezen preskus alkoholiziranosti),
- izsiljevanje prednosti,
- neuporaba zaščitne čelade,
- tehnična brezhibnosti vozil,
- pravica, voziti enosledno motorno vozilo, ter
- nepravilen prevoz potnikov.
 
Po zakonu o pravilih cestnega prometa enosledna motorna vozila (mopedi, skuterji …) ne smejo zapeljati na območje za pešce, vseeno pa medobčinski redarji med svojimi rednimi nadzori v mariborski pešconi dnevno obravnavajo med tri in sedem primerov voženj. Omenjeno prepoved najpogosteje kršijo mladoletni vozniki mopedov in skuterjev, vozil, katerih določena hitrost ne presega 25 kilometrov na uro. Tudi Policijska uprava (PU) Maribor na interventno številko 113 redno prejema prijave zoper voznike mopedov, ki v območju za pešce s svojim načinom vožnje pogosto ogrožajo pešce. Vendarle pa v tem letu, na srečo, še niso obravnavali prometne nesreče, ki bi se zgodila zaradi tega.
 
Za kršitev prepovedi vožnje na območju za pešce je predvidena globa 80 evrov, kadar gre za polnoletnega voznika. Če je voznik mladoleten, lahko policist oziroma redar poda predlog za uvedbo postopka, v katerem lahko sodišče izreče ukor, navodila in prepovedi, nadzorstvo ali, če gre za starejšega mladoletnika, tudi globo.
 
Na Mestni občini Maribor si bomo še naprej prizadevali, da bo gibanje na območju za pešce varno predvsem za ranljivejše udeležence v prometu oziroma za tiste, ki jim je pešcona namenjena – pešce, kolesarje in invalide. Da bi se približali tudi voznikom enoslednih motornih vozil, pa smo v mestnem središču za voznike mopedov in skuterjev ob robu  oziroma v bližini območja za pešce na več mestih zagotovili parkirišča, kjer lahko pustijo svoja motorna enosledna vozila in se naprej odpravijo peš: pri Vinagu, pri Frančiškanski cerkvi, pri Prvi  gimnaziji, na Slomškovem trgu, v Orožnovi ulici, v Strossmayerjevi ulici (pri Ljudskem vrtu), pod Starim mostom in pri Srednji ekonomski šoli. Načrtujemo pa še dodatna parkirna mesta na drugih lokacijah.
________________________________
 
Po podatkih Policijske uprave Maribor se je v letu 2020 stanje prometne varnosti voznikov mopedov na območju PU Maribor bistveno poslabšalo. Več je bilo hudo in lahko telesno poškodovanih, znaten delež pri tem predstavlja prav območje Mestne občine Maribor (čeprav ne posebej območja za pešce znotraj naše občine).
Najhujše prometne nesreče z udeležbo voznikov enoslednih motornih vozil so se na območju PU Maribor zgodile zaradi neprilagojene hitrosti, neupoštevanja pravil o prednosti in nepravilne strani oziroma smeri vožnje, predvsem v naseljih in v popoldanskem času. Nadpovprečno visok je tudi delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč med vozniki enoslednih motornih vozil; delež alkoholiziranih voznikov motornih koles, ki so povzročili prometne nesreče, je v obdobju januar-maj znašal 42,9 odstotkov, delež alkoholiziranih  voznikov mopedov, ki so povzročili prometne nesreče, pa 47,4 odstotka.


vodoravna delilna črta