Pripombe na predlog sprememb državnega proračuna
vodoravna delilna črta
17.10.2002

Napovedano delovno srečanje, na katerem bodo župani svoje predloge posredovali poslancem.

V postopku obravnave v državnem zboru je gradivo z naslovom Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije, ki je objavljeno tudi v Poročevalcu Državnega zbora Republike Slovenije, številka 96/I - 96/IX. V zvezi z objavljenim gradivom mestna uprava mestne občine Maribor pripravlja predloge po posameznih področjih. Prve analize kažejo, da bo potrebno vložiti amandmaje za področje cest, najverjetneje pa tudi za področje šolstva, kulture in športa. Posamezni oddelki mestne uprave bodo v teh dneh pripravili predloge. Prav tako je župan mestne občine Maribor sklical delovno srečanje poslancev v Državnem zboru iz širšega mariborskega področja ter županov občin Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše in Šentilj. Na delovnem srečanju bodo predlogi občin za spremembe in dopolnitve proračuna posredovani poslancem.


vodoravna delilna črta