Mestna občina Maribor po koncu epidemije COVID-19
vodoravna delilna črta

Na Mestni občini Maribor se je po koncu epidemije sestal Svet za obvladovanje širjenja Covid-19. Predstavniki posameznih organizacij so predstavili njihovo delovanje in aktivnosti v času epidemije,  izmenjali izkušnje, ugotovitve in poudarili, da smo Mariborčani v tem času zelo uspešno ukrepali.
 
Spomnimo, 12. marca je Vlada Republike Slovenije razglasila epidemijo koronavirusne bolezni. V MO Maribor so se strokovne službe na temo pričakovane razglasitve epidemije sestale 26. februarja 2020. Sprejele so prva interna navodila in priporočila za zmanjševanje možnosti prenosa okužbe. Skladno s stopnjevanjem pripravljenosti na državni ravni smo tudi v MOM začeli aktivnosti za obvladovanje širjenja okužbe in kmalu tudi že ukrepov za lajšanje posledic epidemije. Med drugim:
 • 11. marec 2020 – župan imenuje Svet za obvladovanje širjenja covid-19
 • 12. marec 2020 – imenovana je delovna skupina za ukrepe proti covid
 • 12. marec 2020 – razglašena je epidemija
 • 14. marec 2020 - župan odredi zaprtje gostinskih lokalov
 • 15. marec 2020 – ustavljen je mestni potniški promet
 • 16. marec 2020 – ustanovljena je koordinacijska skupina za covid
 • 16. marec – uvedeno je brezplačno parkiranje na parkiriščih v lasti MOM in rezervirana so parkirna mesta, namenjena zdravstvenim delavcem
 • 17. marec 2020 - aktiviran je Štab CZ Maribor
 • 17. marec – delovati začne spletna stran covid19maribor.si
 • 18. marec 2020 – sprejeta je županova odredba o izvajanju priporočil NIJZ v trgovinah
 • 19. marec 2020 - župan pozove JZZ Lekarne Maribor, da znižajo cene zdravil za lajšanje simptomov koronavirusne bolezni (Lekadol)
 • 20. marec 2020 – župan pozove banke, da redno razkužujejo bankomate
 • 6. april 2020 – mestni svet sprejme začasno oprostitev oziroma delno oprostitev plačila uporabe javnih površin za postavitev gostinskih vrtov in začasno oprostitev plačila najemnine za poslovne prostore v lasti MOM (v obliki nefinančne subvencije);
 • 23. april 2020 -  MS z odlokom ustanovi proračunski sklad MOM.  
 
Informacijska pomoč občanom po telefonu in elektronskem naslovu Civilne zaščite Maribor (02 22 01 428)
Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje MOM je v okviru civilne zaščite 24 ur na dan vse dni v tednu zagotavljala občanom odgovore na najrazličnejša vprašanja o življenju v času epidemije – o veljavnih ukrepih vlade in občine, o delovanju ustanov in gospodarstva, možnostih pomoči …
V času epidemije oz. med 15.3. in 31.5. smo na to številko prejeli več kot 700 klicev.

Mariborski medobčinski inšpektorat in redarstvo sta od 16. marca 2020 dalje svoje delo skoraj v celoti usmerila v ukrepe v zvezi z epidemijo covid-19, predvsem v nadzor izvajanja ukrepov Vlade RS in sklepov župana, ki se nanašajo na prepoved zbiranja in zadrževanja na javnih krajih, zaprtja gostinskih lokalov, spoštovanje varnostnih ukrepov v trgovinah … Ves čas epidemije je bilo na terenu 12 redarjev in 6 inšpektorjev.
 
HUMANITARNA POMOČ
Za identificiranje težav in odgovarjanje na potrebe na socialnem področju je skrbela humanitarna komisija, sestavljena iz predstavnikov MOM, CSD Maribor, RK Maribor, Nadškofijska Karitas Maribor. Ob problematiki, ki je bila neposredno povezana z epidemiološko situacijo, se je komisija srečevala tudi z drugimi, »stalnimi« stiskami, ki jih lahko rešujemo s tako organiziranim pristopom, zato se je vodstvo občine odločilo, da bo humanitarna komisija v podobni sestavi nadaljevala delovanje v okviru mestne uprave MOM.
Potrebe po humanitarni pomoči so lahko občani sporočali preko klicnega centra, ki sta ga vzpostavila RK in Karitas (številka 059 177 750).
Preko programov humanitarne komisije smo zagotavljali predvsem:
-        tople obroke za otroke iz socialno ogroženih družin. Od 20.3. do 22.5.2020 smo s toplimi obroki vsak dan od ponedeljka do petka oskrbeli do 140 otrok (število prijav se je spreminjalo oziroma je postopoma naraščalo);
-        tople obroke za starejše. S toplimi obroki smo od 9.4. do 22.5.2020 oskrbeli do 24 socialno ogroženih odraslih (vključno z brezdomnimi osebami);
-        nujno oskrbo občanov. S pomočjo Rdečega križa in Karitas smo socialno ogroženim Mariborčanom razdelili 100 prehranskih in 100 higienskih »kovidskih« paketov v vrednosti 29,71 oziroma 6,18 evra. Stroške vsebine paketov smo krili iz proračunskih rezerv MOM;
-        javne sanitarije za brezdomce (pod Starim mostom). Sanitarije so delovale pod nadzorom strokovnih delavcev ZD Maribor in ob pomoči Društva za pomoč in samopomoč Kralji ulice ter Zavoda Franko.
 
-        pred uradno razglasitvijo epidemije covid-19 smo izvedli postopek javnega naročanja in nabavili zaščitno opremo za začetne potrebe;
-        od Uprave RS za zaščito in reševanje je Civilna zaščita MOM prejela: 44.100 kirurških mask – 150 zaščitnih kombinezonov – 60 zaščitnih mask FFP2 – 108 zaščitnih mask FFP1 – 30.700 zaščitnih rokavic – 17 zaščitnih očal – 270 razkužil za roke po 500 ml – 2 razkužili za površine po 1000 ml – 22 kilogramov razkužila za površine;
-        posebej za potrebe pogrebnih podjetij smo od URSZR prejeli 100 kirurških mask, 200 zaščitnih rokavic in 65 zaščitnih mask N-95;
-        za potrebe osnovnih šol, vrtcev in zavodov smo od URSZR prejeli 146.610 kirurških mask in jih v skladu z njihovim razdelilnikom tudi razdelili;
-        za potrebe šol, vrtcev in zavodov smo iz skladišča MOM izdali  44 kg razkužila za površine Ekocid ter devetim enotam vrtcev še skupno 5400 zaščitnih rokavic;
-        pri oskrbi z zaščitno opremo so MOM pomagala tudi pobratena mesta iz Republike Kitajske. Prejeli smo: 62.000 kirurških mask, 25.000 mask FFP2 mask in 10 termometrov telesne temperature. Donacije zaščitne opreme je civilna zaščita MOM prejela še od javnega podjetja Marprom (1350 kirurških mask), Kegljaškega kluba Lokomotiva (125 razkužil za roke) in Pošte Sloveniije (7000 kirurških mask in 100 kg razkužila za površine).
-        iz skladišča Civilne zaščite MOM je bilo upravičencem izdanih 207.980 kirurških mask, 172 zaščitnih kombinezonov, 101 zaščitna obleka, 5.179 zaščitnih mask FFP2, 158 zaščitnih mask FFP1, 20 mask z respiratorjem, 60 mask N-95, 25.200 zaščitnih rokavic, 65 zaščitnih očal, 389 razkužil za roke 500 ml, 1 razkužilo za površine (1000 ml), 57,5 kg razkužila Ekocid, 1600 zaščit za obuvala, 13 razkužil za roke (250 mililitrov) in 5 razkužil za površine 5 litrov.
 
PRORAČUNSKI SKLAD ZA RAZVOJ IN POMOČ V MESTNI OBČINI MARIBOR
S sklepom Mestnega sveta MOM 23. aprila 2020 smo ustanovili proračunski sklad za pomoč in razvoj v Mestni občini Maribor. Sklad omogoča organizirano pridobivanje donatorskih sredstev in njihovo pregledno razdeljevanje. Ustanovljen je za nedoločen čas in bo predstavljal trajno osnovo za pomoč in spodbujanje razvoja na območju mariborske občine.

DONACIJE
Za pomoč pri zagotavljanju oskrbe in varnosti prebivalstva v času epidemije covid-19 se MO Maribor zahvaljuje donatorjem:
 • Bauhaus – humanitarna pomoč občanom
 • Pošta Slovenije - zaščitna oprema, topli obroki za otroke iz socialno ogroženih družin
 • Energija plus – topli obroki za otroke iz socialno ogroženih družin
 • Greiner Packaging – humanitarna pomoč občanom, pomoč gospodarstvu
 • Nova KBM – topli obroki za otroke iz socialno ogroženih družin
 • Dravske elektrarne Maribor – topli obroki za otroke iz socialno ogroženih družin
 • Povio Labs – vzpostavitev spletne strani covid19.maribor.si
 • Drugi vidrazvoj informacijskih rešitev – oglaševanje spletne strani covid19.maribor.si
 • Europlakat – brezplačna uporaba prostora za plakatiranje
 • Tam-Tam – priprava plakatov
 • Snaga – brezplačna uporaba prostora za plakatiranje
 • Taxi Plus – prevozi za potrebe civilne zaščite
 • Gostilna Galeb – sestavine za tople obroke
 • OŠ bratov Polančič – hrana za otroke
 • Kuhar Jani – topli obroki za otroke iz socialo ogroženih družin
Skupna vrednost donacij: cca. 35 tisoč evrov
 

Omeniti pa moramo tudi prispevek:
 •  11 prostovoljnih gasilskih društev, Društvo za reševalne pse Maribor, Društvo Gorska reševalna služba Maribor – izvajanje nadzora nad upoštevanjem določil Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah
 • OŠ borcev za severno mejo – priprava toplih obrokov
 • Doma pod Gorco – priprava toplih obrokov
 • pripadnikov Civilne zaščite Maribor (skupno 21)

 

 

 
 
 
 


vodoravna delilna črta