Stolp na Mariborskem Pohorju je zaprt
vodoravna delilna črta


MO Maribor je v sodelovanju z javnim podjetjem Marprom konec tedna fizično zaprla stolp na Mariborskem Pohorju. Vzpenjanje na stolp je namreč zaradi njegove dotrajanosti nevarno. Občina medtem že aktivno išče možnosti za dolgotrajno rešitev tega več kot sto let starega razglednega stolpa, ki je pomembna kulturna dediščina Pohorja in ima izjemen turistični potencial.

 

Stolp stoji na parceli, ki je po Sklepu o določitvi javnih športih objektov in upravljalcev v Mestni občini Maribor (MUV, št. 14/98) postala objekt občinskega pomena. Tako je parcela po 64. členu Zakona o športu prešla v last MO Maribor. Lastništvo zemljiškoknjižno še ni urejeno, saj je za del parcele še vedno v teku denacionalizacijski postopek. V zemljiški knjigi je zato kot večinska lastnica parcele še vedno vpisana Republika Slovenija. Zemljiškoknjižno stanje pa bo občina lahko urejala po končanem denacionalizacijskem postopku, ki je v zaključni fazi.

 

Občina medtem že vodi pogovore z različnimi deležniki in aktivno išče dolgotrajno rešitev problematike stolpa. Pred dokončno odločitvijo o sanacijskem načrtu pa je potrebno natančneje proučiti stanje stolpa in oceniti stroške morebitnih vlaganj. Predpogoj za kakršnakoli vlaganja občine pa je dokončna ureditev pravnih zadev v povezavi z lastništvom parcele, na kateri stoji stolp.

vodoravna delilna črta