Pričetek izgradnje podaljška Ceste proletarskih brigad
vodoravna delilna črta


Družba Pomgrad d.d. je skupaj s partnerskim izvajalcem podjetjem Strabag d.o.o. 18. maja 2020 pričela z izvajanjem del za izgradnjo podaljška Ceste proletarskih brigad. Dela v vrednosti slabih 11,5 milijonov EUR bodo v skladu s pogodbenim rokom zaključena predvidoma v roku 600 dni.

 

Izgradnja novega odseka pomembne prometnice med Mariborom in Limbušem bo razbremenila del Limbuške ceste in Erjavčeve ulice na Studencih. Nov odsek, ki bo povezal krožno križišče Ceste proletarskih brigad in Dravograjske ceste z Limbuško cesto, bo del regionalne ceste R2-435 (Maribor – Ruše – Selnica) in bo imel funkcijo mestne vpadnice iz smeri Ruš. Danes to vlogo opravlja Limbuška cesta, ki pa ne zagotavlja potrebnih standardov za tako pomembno prometnico in na njej zaradi prostorskih omejitev tudi ni mogoče izvesti potrebnih prilagoditev.

 

MO Maribor je leta 2017 z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), ki kot glavni investitor vodi investicijo, podpisala sporazum o sofinanciranju izgradnje podaljška Ceste proletarskih brigad. Pogodba z izbranim izvajalcem del, družbo Pomgrad d.d. in partnerskim izvajalcem podjetjem Strabag d.o.o., je bila nato po uspešno zaključenem javnem naročilu podpisana avgusta 2019. Skupna vrednost pogodbenih del znaša 11.454.216,53 EUR, od tega DRSI financira 6.881.049,09 EUR, delež sofinanciranja MO Maribor pa znaša 4.573.167,43 EUR. Dela so se pričela 18. maja 2020, takoj po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. V skladu s pogodbenim rokom bodo dela zaključena v roku 600 dni.

 

Glede na pričakovano prometno obremenitev je cesta načrtovana kot dvopasovna dvosmerna cesta, z urejenimi površinami za kolesarje in pešce na obeh straneh vozišča. Večina sofinanciranja MO Maribor je vezana na izgradnjo komunalne in energetske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, vročevod, plinovod, javna razsvetljava, itd.) ter deviacij priključnih cest.


vodoravna delilna črta