Pridobljeno gradbeno dovoljenje za BRV LENT-TABOR pri Glavnem mostu
vodoravna delilna črta


Za izgradnjo nove brvi, ki bo pri Glavnem mostu na nivoju nabrežja reke Drave povezovala mestno središče z desnim bregom, je bilo pred kratkim pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Brv projektira španski arhitekturni biro Burgos & Garrido Arquitectos iz Madrida, ki je bil izbran leta 2010 na javnem mednarodnem arhitekturnem natečaju.

 

MO Maribor je projekt prijavila na razpis za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev iz Kohezijskega sklada, preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN). Projekt je bil v 1. fazi prijave potrjen in uvrščen na seznam izbranih operacij. Po zaključku 2. faze pa bo Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, izdala končno odločitev o uspešnosti vloge in višini prejetih nepovratnih sredstev. Objava javnega naročila za izbiro izvajalca del je v skladu s predvideno časovnico načrtovana za konec leta 2020. Sam začetek gradnja nove brvi je odvisen od uspešnosti na razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev iz Kohezijskega sklada in uspešnosti javnega naročila. V kolikor bodo vsi postopki uspešno zaključeni, se bo gradnja nove brvi lahko pričela že v letu 2021.
Obrečni prostor reke Drave ima za Maribor izjemen identifikacijski, gospodarski in turistični potencial. Z izgradnjo nove brvi, dolžine dobrih 130 metrov, bo mesto Maribor, katerega zgodovinski razvoj je pogojevala prav reka Drava in mostovi čez njo, pridobilo novo sodobno in varno povezavo za kolesarje in pešce, ki bo pripomogla k oživljanju življenjskega prostora obeh nabrežji reke. Gre za izjemno pomemben del projekta ureditve Lenta in Dravske promenade - sprostitvenega in rekreacijskega obroča, ki bo v dolžini okoli 13 km neposredno povezoval kar 6 mestnih četrti in krajevnih skupnosti, vse od Mariborskega otoka do Malečniškega mostu. Nova brv bo umeščena na mesto, kjer je do prve polovice 20. stoletja več stoletji stal lesen most, preko katerega je potekala pomembna prometna pot.
1. Razglednica z motivom starega lesenega mostu ob Glavnem mostu, vir: PAM

2. Glavni most danes, avtor: Uroš Leva

3. Vizualizacija nove brvi ob Glavnem mostuvodoravna delilna črta