Izdaja novih in veljavnost obstoječih dovolilnic za parkiranje v času epidemije Covid-19
vodoravna delilna črta


Obveščamo vas, da bodo obstoječe dovolilnice za parkiranje na plačljivih parkirnih površinah, katerih veljavnost se izteka v času epidemije Covid-19, veljale do prejetja novih. Upravičenci, ki jim dovolilnice potečejo, morajo na MO Maribor predložiti vlogo za izdajo novih. Imetniki dovolilnic lahko tako do prejetja novih dovolilnic uporabljajo obstoječe (tudi če so te že potekle) in jim parkirni nadzorniki v tem času ne bodo izdali pozivov k plačilu celodnevne parkirnine.

 

Pojasnilo:

V času veljavnosti Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) pristojni organi nenujnih zadev ne obravnavajo prioritetno, zato se roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov po navedenem zakonu, podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja epidemije, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


vodoravna delilna črta