V Mariboru smo sklenili kampanjo Moji odpadki, moja skrb
vodoravna delilna črta

V Mariboru smo minulo sredo izvedli še drugo akcijo čiščenja okolja ob letošnje dnevu Zemlje - pobirali smo v naravi odvržene manjše odpadke. Ker smo sredi epidemije, zaradi katere so socialni stiki močno omejeni, kot vemo, ni bilo mogoče izvesti množičnih čistilnih akcij; smo jih pa za obdobje med svetovnim dnevom voda (22. marec) in svetovnim dnevom Zemlje (20. april) v MO Maribor načrtovali več – od čiščenja nabrežij Drave do čiščenja Stražunskega gozda. Te akcije smo prestavili na primernejši čas.
 
Na 19 zbirnih točk v mestni četrteh in krajevnih skupnostih smo v sredo, 29. aprila, Mariborčani skupno prinesli 600 kilogramov odpadkov. Med temi je bilo 560 kilogramov mešanih odpadkov in 40 kilogramov nevarnih, čeprav odlaganje teh na zbirnih točkah ni bilo dovoljeno.
 
S tem smo Mestna občina Maribor in Snaga Maribor tudi sklenili kampanjo Moji odpadki, moja skrb. Z njo smo občane vse od septembra na terenu spodbujali k ustreznejšemu ravnanju z odpadki na ekoloških otokih. V okviru kampanje smo izvedli tri akcije:
 
  • Akcijo Ločujem, se ne zmrdujem smo izvedli kot »tekmovanje« v ločevanju na ekoloških otokih. Pozornost smo usmerili k nepravilnemu ravnanju z odpadki, tako da smo na najbolj problematičnih otokih v vsaki MČ in KS (skupno sedemnajstih) spremljali količine nesortiranih in neustrezno odloženih odpadkov ter hkrati neposredno na lokaciji ozaveščali, kako pravilno ločevati. V dogodke ob ekoloških dogodkih smo vključevali tudi otroke, akcija pa je bila najbolj odmevna v MČ Nova vas, KS Bresternica, MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci in v KS Kamnica. V MČ Pobrežje in KS Malečnik-Ruperče je zaradi slabega vremena nismo izvedli.
 
 
Moji odpadki, Moja skrb v KS Bresternica (foto: Snaga Maribor)
 
  • Akcijo Odloči se in loči smo izvedli v obliki razgovorov z občani in predstavitev, kako oddati različne vrste odpadkov. Ugotavljamo, da ljudje pogosto ne vedo, kam in kako lahko oddajo različne odpadke (nevarni, kosovni odpadki …), kaj sodi na ekološke otoke in kaj ne, kako pravilno odlagati biološke odpadke … V tej akciji so po udeležbi na razpravah izstopale predvsem MČ oziroma KS Bresternica, Kamnica, Ivan Cankar, Nova vas in Tabor, medtem ko se KS Limbuš ter MČ Center, Studenci in Tezno niso vključile.
 
  
Razprave v MČ Ivan Cankar in KS Bresternica (foto: Snaga Maribor)
 
 
Na ekoloških otokih, ki smo jih vključili v kampanjo in spremljali, se je količina nepravilno odloženih odpadkov zmanjšala (v avgustu 2019 skupno 112 kubičnih metrov nepravilno odloženih odpadkov, v marcu 2020 skupno 30 kubičnih metrov). Če gledamo vse ekološke otoke v MOM (nekaj več kot 1000 jih imamo), pa moramo žal ugotoviti, da se je količina nepravilno odloženih odpadkov v času kampanje povečala (s skupno 356 m3 v avgustu 2019 na 499 m3 v marcu 2020).
 
  • Akcija Noč ima »čisto« svojo moč je vključevala poostren nadzor na ekoloških otokih v obliki nočnih akcij medobčinskih inšpektorjev in redarjev.
 
Glavni poudarki aktivnosti medobčinskih inšpektorjev v sklopu kampanje so:

- od septembra 2019 do marca 2020 so prejeli 41 prijav nepravilnega odlaganja odpadkov ob zbirnih mestih za ločene frakcije;

- uvedli so 40 postopkov (zaradi napačnega odlaganja, nepravilnega ločevanja …);
- 5 inšpektorjev je opravilo skupno 976 ogledov teh lokacij;
- med kampanjo so opravili tudi 4 akcije v večernem času, enkrat skupaj z medobčinskimi redarji;
- v sodelovanju s Snago so po pogovorih z občani umaknili nekaj tistih zbirnih mest za ločene frakcije, kjer so se redno pojavljali tudi drugi odpadki (Šempetrska, avtobusna postaja ob Dupleški, pri pošti v Brezju ter na Teznu, ob Ulici kragujevških žrtev).
 
Na Mestni občini Maribor bomo v sodelovanju z našimi javnimi podjetji in drugimi partnerji še naprej pripravljali akcije, s katerimi bomo lahko prišli do čistejšega, bolj zdravega in urejenega mesta. Naštete aktivnosti dokazujejo, da je s pravimi pristopi mogoče vključevati in ozaveščati vedno več ljudi; vse s ciljem, da prepoznajo svojo vlogo in odgovornost za lastne odpadke ter tudi spreminjajo svoje navade in vedenje.
 
 
 
 
 
 


vodoravna delilna črta