Obvestilo najemnikom poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta


Mestna občina Maribor (v nadalj.: MOM) je v petek, 17. aprila 2020, objavila Javni razpis za dodelitev nefinančne subvencije plačila najemnine za poslovne prostore v lasti MOM (MUV 10/2020). Izvedbo javnega razpisa je s sprejetjem Odloka o ukrepih za blaženje posledic nalezljive bolezni Covid-19 (MUV 9/2020) potrdil Mestni svet MOM na 10. dopisni seji.

 

MOM bo s predmetnim razpisom pomagala najemnikom poslovnih prostorov v lasti MOM pri blažitvi posledic epidemije Covid-19 s finančno pomočjo v obliki nefinančne subvencije plačila najemnine za sorazmerni del najemnine za mesec marec za obdobje 15.3.-31.3.2020 ter za celotno najemnino za mesec april 2020.

 

Pogoji za dodelitev nefinančne subvencije so natančneje definirani v samem javnem razpisu. Najemniki morajo vlogo s priloženi obrazcem in prilogo oddati najkasneje do 31. maja 2020 do 23:59 ure. Oddaja je možna izključno preko elektronske pošte na naslov mestna.obcina@maribor.si.


Javni razpis je objavljen na spletni strani MOM, rubrika Javni razpisi, podrubrika javni razpisi, območje javni razpisi – gospodarstvo. Objava je dostopna na tej povezavi.

 

Hkrati pa vse najemnike poslovnih prostorov obveščamo in pozivamo, da vse obveznosti po pogodbi ostajajo enake in jih je treba izpolniti.


vodoravna delilna črta