Objavljen javni razpis za dodelitev finančne pomoči športnim društvom
vodoravna delilna črta


Urad za šport MO Maribor je danes, 17. aprila 2020, objavil Javni razpis za dodelitev finančne pomoči športnim društvom - izvajalcem Letnega programa športa 2020 (LPŠ 2020). Izvedbo javnega razpisa je s sprejetjem Odloka o ukrepih za blaženje posledic nalezljive bolezni Covid-19 potrdil Mestni svet MO Maribor na 10. dopisni seji.

 

Športna društva, ki izvajajo LPŠ 2020, v času epidemije in vsesplošnih ukrepov za zajezitev širjenja okužbe s Covid-19 mirujejo. Društva v tem času nimajo prihodkov s strani vadnin, imajo pa na drugi strani določene finančne obveznosti, kot so plačilo materialnih stroškov, stroškov dela, najemnin, itd.

 

MO Maribor bo s predmetnim razpisom pomagala športnim društvom, izvajalcem LPŠ 2020, pri blažitvi posledic epidemije Covid-19 s finančno pomočjo v obliki predčasne dodelitve sredstev, ki so v proračunu MO Maribor rezervirana za sofinanciranje programov na razpisu LPŠ 2020. Finančna pomoč je namenjena pokrivanju nujnih stroškov za delovanje društev, ki so nastali v obdobju med 1. januarjem 2020 in 24. aprilom 2020. Področja in pogoji za dodelitev finančne pomoči so natančneje definirani v samem javnem razpisu. Društva morajo vloge skupaj z dokazili oddati najkasneje do 24. aprila 2020 do 12. ure. Oddaja je možna izključno preko elektronske pošte na naslov sport@maribor.si.

 

Javni razpis je objavljen na spletni strani MO Maribor – povezava. Urad za šport je vsa društva, ki so se prijavila na javni razpis za sofinanciranje programov LPŠ 2020, že obvestil o možnosti oddaje vlog za finančno pomoč. Za dodatna vprašanja in pomoč so društvom na voljo preko elektronskega naslova sport@maribor.si.

 

Naj še spomnimo, da se je pretekli teden ponovno pognal javni razpis za sofinanciranje programov in dodelitev oziroma sofinanciranje uporabe prostora programov LPŠ 2020, ki je bil zaradi izbruha epidemije Covid-19 začasno ustavljen.


vodoravna delilna črta