Podaljšanje razpisa za obnovo nepremičnin v mestnem jedru do 8. maja 2020
vodoravna delilna črta

Obveščamo vas, da smo podaljšali rok za predložitev vlog v javnem razpisu za sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Maribor. Novi rok je 8. maj 2020.
 
Namen razpisa, ki smo ga objavili v začetku marca, je spodbujanje razvoja in oživljanje mesta z urejanjem njegovega videza ter vzdrževanjem in ohranjanjem kulturne dediščine.
 
Predmet razpisa je sofinanciranje celovite obnove pročelij oziroma pročelij s strehami (če se obnova izvaja hkrati) na ulični strani stavb. Razpis velja za stavbe, ki so vpisane v register nepremične kulturne dediščine in so znotraj širšega območja mariborskega mestnega jedra (Cona A in B), kot je določeno v 8. poglavju Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor, in ki so v lasti fizičnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb. Za razpis je v proračunu MO Maribor za leto 2020 zagotovljenih 200 tisoč evrov, občina pa bo financirala obnovo v višini največ 50 odstotkov vrednosti stroškov obnove na stavbo. Dodeljena sredstva bo moral upravičenec porabiti v tem proračunskem letu.
 
Za prijavo na razpis je med posamezniki in upravniki stavb v mestnem jedru veliko zanimanja. Ker pa razmere, ki so posledica razglašene epidemije Covid-19, otežujejo pridobivanje dokumentacije za prijavo, smo se odločili, da prvotni rok (petek, 24. april) prestavimo za dva tedna.
 
Pri tem pa velja opozorilo, da bo končni rok za izvedbo investicije in možnost črpanja sredstev ostal nespremenjen - november 2020. Sredstva iz tega razpisa so namreč vezana na občinski proračun za letošnje leto in jih ni mogoče prenašati. Podaljšanje roka za oddajo vlog bo tako imelo za posledico krajši rok za izvedbo del. Do razpisa dostopate na povezavi: http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=17748.


vodoravna delilna črta