Razpisan arhitekturni natečaj za Zdravstveno postajo Tabor
vodoravna delilna črta


MO Maribor je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) razpisala odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve idejne arhitekturne zasnove za objekt Zdravstvene postaje Tabor.


Več informacij o natečaju najdete na spletni strani ZAPS.
Ožje natečajno območje s parcelnim stanjem


vodoravna delilna črta