Posvet o prihodnosti kulturnega turizma v Mariboru
vodoravna delilna črta
1.4.2020MO MARIBOR Z MARIBORSKIMI TURISTIČNIMI IN KULTURNIMI DELAVCI IZVEDLA VIDEO POSVET O PRIHODNOSTI KULTURNEGA TURIZMA V MARIBORU

 

Posveta o prihodnosti kulturnega turizma v Mariboru, ki ga je sklicala podžupanja Alenka Iskra, se je skupaj udeležilo kar 30 predstavnikov mariborskih turističnih in kulturnih organizacij ter predstavnikov občine. Zavzeli so se za skupno strategijo, tesno medsebojno sodelovanje ter enakovredno obravnavo kulture, športa in gastronomije, kot komplementarnih področji za zagotavljanje kakovostne turistične ponudbe mesta. Sprejeli so sklep o ustanovitvi delovne skupine za realizacijo na posvetu sprejetih sklepov, ki sledijo cilju priprave strategije kulturnega turizma, kot sestavnega dela strategije turizma Maribora.

 

(Maribor, 1. april 2020) Predstavniki MO Maribor so skupaj s turističnimi in kulturnimi delavci tudi v času epidemije Covid-19, ko so medsebojni stiki oteženi, včeraj uspeli uspešno izpeljati pomemben video posvet o prihodnosti kulturnega turizma v Mariboru. Podžupanja Alenka Iskra, ki je sklicala posvet, je izpostavila pomen doprinosa pestrega in kakovostnega kulturnega dogajanja k prepoznavnosti Maribora kot kulturne turistične destinacije in turistične destinacije nasploh. Poudarila je nujnost tesnega sodelovanja med kulturnim in turističnim sektorjem, saj bo le tako mogoče doseči želen cilj rasti števila obiskovalcev in njihovega zadovoljstva s kulturno ponudbo mesta ter nenazadnje vzajemno dvigniti kakovost življenja občanov, upoštevajoč aktualne razmere, ki bodo imele svoj vpliv na turistični utrip mesta v prihodnosti.

 

Direktorica Zavoda za turizem Maribor – Pohorje Doris Urbančič Windisch je predstavila delovanje zavoda in dosedanje sodelovanja s kulturnimi ponudniki v mestu. Zavod za turizem je v preteklem letu izvedel številne aktivnosti za promocijo turistične destinacije, ki so med drugim zajemale tudi promocijo kulturnega turizma in so skupaj dosegle okoli 2 milijona ljudi. Izpostavila je potenciale in priložnosti, ki jih kulturni turizem v Mariboru nedvomno ima. Tudi v Zavodu za turizem Maribor – Pohorje stavijo na tesno sodelovanja kulturnih in turističnih delavcev. V mislih imajo predvsem skupno ustvarjanje in trženje kulturno turističnih produktov. Direktorica Doris Urbančič Windisch je izpostavila, da bo po epidemiji in vračanju v »normalno« stanje potrebno veliko truda vložiti tudi v zvišanje deleža domačih turistov, saj bo zaradi posledic epidemije delež tujih gostov najverjetneje še kar nekaj časa močno okrnjen. Pri promociji turizma se bo tako v začetni fazi potrebno osredotočiti predvsem na domače goste in v skladu s stanjem v tujini tudi na primarna zdrava tuja tržišča. Seveda pa morajo biti te promocijske aktivnosti usklajene z aktivnostmi Slovenske turistične organizacije.

 

V razpravi so svoje poglede in predloge predstavili tudi sodelujoči predstavniki javnih in zasebnih kulturnih institucij; mariborskih javnih kulturnih zavodov ter nevladnih organizacij. Bili so enotni, da je Maribor mesto z bogato in kakovostno kulturno ponudbo, ki pa za povečanje zanimanja turistov potrebuje več promocijskih aktivnosti in izoblikovanih kulturnih turističnih produktov. Tudi sami so izpostavili pomen usklajenega sodelovanja s ponudniki turističnih storitev in Zavodom za turizem Maribor – Pohorje. Le tako se bodo že obstoječi kulturni turistični produkti uspešno razvijali in nastajali tudi novi. Od Zavoda za turizem pri tem pričakujejo ustrezno strokovno in promocijsko podporo.

 

Razpravo so sklenili s sklepom o ustanovitvi delovne skupine za realizacijo na posvetu sprejetih sklepov, ki sledijo cilju priprave strategije kulturnega turizma, kot sestavnega dela strategije turizma Maribora. Delovna skupina bo v proces vključevala predstavnike stroke in druge zainteresirane javnosti. Skupna strategija je po mnenju vseh osnova za usklajeno in produktivno sodelovanje vseh deležnikov, ki bo zgodbo kulturnega turizma v Mariboru postavila na višjo raven. Kultura in kulturni ustvarjalci pomembno sooblikujejo karakter in podobo celotnega mesta. Zato so se zavzeli tudi za enakovredno obravnavo kulture, gastronomije in športa, kot komplementarnih področji za zagotavljanje kakovostne turistične ponudbe mesta.

 

Vsi sodelujoči v posvetu si bodo v prihodnje prizadevali za izboljšanje medsebojnega sodelovanja, ki je po mnenju vseh ključ do uspešnega razvoja Maribora kot kulturne turistične destinacije in turistične destinacije nasploh. Tako so se zavezali k skupnemu snovanju in uresničevanju zastavljenih ciljev.

 

Posvet je organizacijsko podprl in povezoval Zavod PIP – Pravni in informacijski center Maribor.Lent, avtor: Daniel Chetronivodoravna delilna črta