Usklajevanja razvojnih programov mestne občine Mar
vodoravna delilna črta
1.10.2002

Delovna usklajevanja potekajo s strokovnimi sodelavci mestne uprave.

Te dni na mestni občini Maribor intenzivno potekajo delovni sestanki župana s strokovnimi delavci posameznih oddelkov, zavodov, služb in mestnega inšpektorata mestne uprave mestne občine Maribor. Osrednja tema sestankov je pregled sprejetih Razvojnih programov in predlogi za dopolnitev za obdobje 2003 – 2006.


vodoravna delilna črta