Ukrepi za zajezitev širjenja Covid-19 v MOM, UE Maribor ter javnih podjetjih in zavodih
vodoravna delilna črta

Župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič je včeraj imenoval Svet za obvladovanje širjenja Covid-19 Mestne občine Maribor, v katerega so vključeni Nacionalni inštitut za javno zdravje, enota Maribor, UKC Maribor, ZD Maribor, Civilna zaščita Maribor, Gasilska brigada Maribor, Upravna enota Maribor, Policijska uprava Maribor, Slovenska vojska, Območno združenje Rdečega križa Maribor, Štajerska gospodarska zbornica in Obrtno-podjetniška zbornica Maribor. Svet se bo sestajal po potrebi, ves čas pa si bo izmenjeval informacije o aktualnih razmerah ter se usklajeval ob ukrepih za zajezitev širjenja novega koronavirusa na območju Maribora.

 

UKREPI, KI SO JIH SPREJELI MESTNA OBČINA MARIBOR Z JAVNIMI PODJETNI IN ZAVODI IN UPRAVNA ENOTA MARIBOR
 
-           od 13.3.2020 bo omejen vstop v uradne prostore MOM in Upravne enote Maribor, na lokaciji Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
-           v navedenih uradnih prostorih se lahko zadržuje največ deset zunanjih obiskovalcev naenkrat; razen če je dogovorjeno drugače s pristojnimi uslužbenci obeh organov;
-           omejitev vstopa se izvaja na vhodu v stavbo iz Ulice heroja Staneta 1, Maribor;
-           varnostna služba usmeri vse obiskovalce, da si razkužijo roke in upoštevajo ostale preventivne ukrepe. Obiskovalcem, ki kažejo očitne znake okužbe, se vstop ne dovoli.
 
 • MESTNA OBČINA MARIBOR
 
-       na osnovi županove odredbe o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni Covid-19 bodo od petka, 13. marca 2020, ukinjene uradne ure za stranke oziroma poslovanje za stranke v vseh prostorih Mestne občine Maribor.
-       za komunikacijo z Mestno občin Maribor sta občanom na voljo elektronska pošta gp.mom@maribor.si in telefonska številka 02 2201 000.
 
-       politično delovanje bo potekalo v skladu s poslovnikom v izrednih razmerah. Sklicana bo 10. dopisna seja, mestni svet bo obravnaval zgolj nujna gradiva.
 
 • UPRAVNA ENOTA MARIBOR
-   uradne ure trenutno ostanejo nespremenjene od ponedeljka do petka, ker pa želijo omejiti širjenje virusa, bodo urejali le tiste upravne zadeve, ki jih iz opravičljivih razlogov ni mogoče preložiti;- do nadaljnjega se delo UE na terenu ne izvaja. Ustne obravnave bodo preklicane. Krajevne urade bomo zaprli
-   v celoti prehajajo na predhodno naročanje strank po telefonu oziroma elektronsko preko elektronskih sporočil na e-naslov ue.maribor@gov,si ali preko navadne pošte, samo za najnujnejše primere odločanja v upravnih zadevah in v drugih upravnih nalogah.
-   sklepanje zakonskih ali partnerskih zvez se izvaja samo še do vključno sobote dne 14.3.2020, pod pogojem, da se lahko zagotovi objektivna varnost za vse udeležence, drugače se vse odpove oziroma prestavi.
 
 • Glede na potrebe in možnosti delovnega procesa bomo na MOM in v javnih podjetjih in zavodih omogočili delo od doma staršem majhnih otrok, ki bodo ostali doma zaradi ukrepa zaprtja vrtcev in šol. Za vse velja priporočilo, da otrok ne puščajo pri starih starših, ker so starejši najbolj ogroženi.
 
Naši javni zavodi in podjetja so vsi uvedli osnovne zaščitne ukrepe za zaposlene in stranke, prilagojene posameznemu zavodu oziroma podjetju. Občane prosimo, da se po telefonu, elektronski pošti in na spletnih straneh posameznih podjetij in zavodov pozanimajo o tem, kateri ukrepi veljajo pri njih.
 
Dodatni ukrepi, ki so jih sprejela posamezna podjetja oziroma zavodi:
 
 • ZDRAVSTVENI DOM MARIBOR
-       paciente na vhodu sprejmejo medicinske sestre, ki jih povprašajo, ali so se morebiti gibali na območju okužbe in ali so bili v stiku s kakšno okuženo osebo
-       vse paciente pozivajo, da ob vstopu v zavod posredujejo resnične podatke; kršitelji bodo prijavljeni pristojnim organom (povečanje splošne nevarnosti)
-       vstop v zdravstveno ustanovo je do nadaljnjega prepovedan vsem spremljevalcem, z izjemo oseb za katere je spremstvo nujno (npr. otroci, invalidi …).
 
 • MARPROM
-       začasna ukinitev plačevanja z gotovino in papirnimi kupončki na mestnih avtobusih od ponedeljka, 16. marca. Potnikom priporočajo nakup vozovnic v predprodaji;
-       vsak večer razkužijo vse avtobuse;
-       vozniki so opremljeni z dezinfekcijskimi sredstvi;
-       od ponedeljka bo obseg mestnega prometa zmanjšan oziroma bo prilagojen trenutnim razmeram
 
 • ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR
-       do preklica so odpovedane vse tekme in prireditve;
-       od 12.3.2020 do preklica zaprta Ledna dvorana;
-       od 16.3.2020 do preklica zaprto kopališče Pristan.
 
 • NIGRAD
-       prepoved koriščenja letnih dopustov, ki trajajo več kot en dan, do 31.3.2020;
-       na dvorišču je postavljen kontejner, namenjen za karanteno; tja bodo napotili osebo, ki bo kazala znake okužbe, nato poklicali nujno medicinsko pomoč ali 112:
 
 • MARIBORSKI VODOVOD
·      do nadaljnjega ni uradnih ur za zunanje stranke, samo nujni, vnaprej napovedani obiski
 
·         SNAGA
 -      zapre se informacijska pisarna;
-       zapre se Akvarij-terarij;
-       spremenjen delovni čas zavetišča za živali (samo dopoldne), za prostovoljce do nadaljnjega zaprto;
-       zaprejo se javne sanitarije v mestu.
 
 •  JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR
 -       do nadaljnjega ni uradnih ur
 
 • LEKARNE MARIBOR
-       s 13. 3. 2020 uvajajo posamičen vstop v lekarne. 
 
 • KULTURNI JAVNI ZAVODI
 

Vse dogodke je do nadaljnjega odpovedal Narodni dom Maribor, Pokrajinski muzej je odprt samo za posameznike in manjše skupine, Muzej narodne osvoboditve je zaprl Trafiko, Muzej NO in Fotografski muzej bosta delala kot običajno.


vodoravna delilna črta