O športno rekreacijskem območju Ljudski vrt
vodoravna delilna črta
30.9.2002

Danes se je mariborski župan sestal s predstavniki mestne četrti in stanovalcev ob Ljudskem vrtu.

Danes dopoldne se je mariborski župan Boris Sovič s sodelavci srečal s predstavniki stanovalcev ob Ljudskem vrtu, predstavniki teniškega kluba Branik, predstavniki mestne četrti Koroška vrata na delovnem sestanku, na katerem so se pogovarjali o spremembah ureditvenega načrta za Ljudski vrt. Danes bo med drugim na seji mestnega sveta v Pekrah druga obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu športno rekreacijskega območja Ljudski vrt.


vodoravna delilna črta