Obrazec za podajanje predlogov in pobud v zvezi z ureditvijo Gregorčičeve ulice
vodoravna delilna črta


Mestna občina Maribor je v četrtek, 6. marca 2020, izvedla posvetovalni sestanek s stanovalci in predstavniki poslovnih subjektov na Gregorčičevi ulici, na katerem sta bili predstavljeni programsko projektna naloga in idejna zasnova projekta ureditve Gegorčičeve ulice (odsek od Trubarjeve do Grajske ulice), Trga generala Maistra in Ulice heroja Staneta (od Trga generala Maistra do Maistrove ulice).

Obrazec za podajanje predlogov oziroma pobud v zvezi s predmetnim projektom, ki ga najdete v prilogi, lahko oddate najkasneje do vključno 13. marca 2020. Izpolnjen obrazec lahko pošljete na elektronski naslov mestna.obcina@maribor.si, po pošti na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, ali jo v poslovnem času oddate osebno v sprejemni pisarni na Mestni občini Maribor - pritličje, soba 14.


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Obrazec za podajanje predlogov in pobud v zvezi z ureditvijo Gregorčičeve ulice
vodoravna delilna črta