Plačevanje parkirnin v beli coni z aplikacijo in s SMS od ponedeljka spet brez provizije
vodoravna delilna črta

Uporabniki parkirišč v mariborski beli coni bodo lahko od ponedeljka, 9. marca 2020, dalje, parkirnino znova plačevali brez provizije, če bodo to opravili preko aplikacije EasyPark ali s sporočilom SMS. S tem bo negotovinsko plačevanje cenovno znova izenačeno z gotovinskim plačilo na parkomatu. Pričakujemo, da bo tako še hitreje naraščalo število uporabnikov, ki se odločajo za sodobne načine plačevanja parkirnine.


Uporabniki, ki bodo parkirali na občinskih parkiriščih na območju MOM, bodo lahko od ponedeljka izbirali med dvema možnostma:

   

 

     Lokalni paket z omejitvami delovanja. Okrnjena verzija aplikacije bo za uporabnika brezplačna in bo delovala samo na območju Mestne občine Maribor (MOM). Uporabnik bo preko aplikacije plačal znesek parkirnine glede na čas parkiranja, uporabe te storitve pa ne.

 

 

 

  

     Paket Standard  bo omogočal polno funkcionalnost aplikacije EasyPark, ki zajema plačevanje parkiranja povsod po Sloveniji in v tujini, kjer uporabljajo isto aplikacijo, ter dodatne storitve (npr. polnilne postaje za električna vozila, parkiranje v garažnih hišah …). Pričakujemo, da bodo ta paket uporabljali predvsem obiskovalci Maribora, ki v našem mestu parkirajo le občasno, aplikacijo pa uporabljajo tudi drugod. V tem paketu bo uporabnik sam kril stroške storitve, ki mu jih bo zaračunal ponudnik EasyPark (provizija bo ostala, kot velja sedaj: najmanj 10 centov oziroma 15 odstotkov od vrednosti parkirnine).

    

 

 

 

Ob tem želimo predvsem Mariborčane, ki redno uporabljajo aplikacijo za plačilo parkirnine v MOM, opozoriti, da bodo morali pred prvim plačilom, ki ga bodo z aplikacijo EasyPark opravili od 9. marca dalje, sami nastaviti želeni paket. To bodo lahko naredili na spletni strani www.easypark.si (v sami aplikaciji, na telefonu, paketov ne bo mogoče spreminjati). Če uporabnik nastavitve ne bodo spremenil, bo imel v aplikaciji samodejno nastavljen paket Standard in bo pri plačilu parkirnine plačal tudi provizijo.

 

 

 

  

Po prvem plačilu parkiranja bo sicer v primeru, da paketa še ni spremenil, uporabnik na telefon prejel sporočilo, ki ga bo na to opozorilo, in pri prvih treh plačilih od 9. marca dalje mu tudi še ne bo zaračuna provizija.

 

 

 

Uporabniki tudi ne bodo plačali provizije, če bodo parkiranje plačali preko sporočil SMS; tudi ta strošek bo prevzela mariborska občina.

 

 

 

 

Verjamemo, da je možnost izbire pri plačevanju parkirnin preko aplikacije EasyPark, o katerem sta se mariborska občina in podjetje Marprom, ki izvaja nadzor nad plačevanjem parkirnin na občinskih parkiriščih, dogovorila s ponudnikom, dober odgovor na pričakovanja voznikov, ki želijo parkirnino plačevati na enostaven in učinkovit ter hkrati cenovno sprejemljiv način.

 

 

 

V letu 2019 je število negotovinskih transakcij pri plačilih parkirnin v mariborski beli coni z začetnih 15 tisoč na mesec do konca leta naraslo na blizu 25 tisoč mesečno. V letu 2020 raste še naprej. Razmerje med plačili preko aplikacije in preko sporočil SMS je bilo sprva 80-20 v korist slednjih, do danes pa se je že obrnilo v korist aplikacije na pametnih telefonih; ta oblika plačil dosega dve tretjini vseh negotovinskih plačil.

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta