44. seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
30.9.2002

Danes v Izobraževalnem centru Pekre 44. seja mariborskega mestnega sveta

Danes, 30. septembra 2002, se bo ob 12. uri v prostorih Izobraževalnega centra Pekre pričela 44.seja mestnega sveta mestne občine Maribor. Na seji bodo med drugim obravnavali odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor, Odlok o lokacijskem načrtu za odsek zahodne obvoznice – Dravograjske ceste med cesto proletarskih brigad in Lackovo cesto. Obravnavali bodo še nekaj drugih odlokov o prostorskih ureditvah, smernice za razvoj športa v mestni občini Maribor ter poročilo o stanju okolja v letih 2000 in 2001.


vodoravna delilna črta