Otvoritev ceste Gaj - Tojzlov vrh
vodoravna delilna črta
21.9.2002

V soboto bo v krajevni skupnosti Bresternica - Gaj otvoritev skoraj dvokilometersekga cestnega odseka.

Mariborski župan Boris Sovič in predsednik sveta krajevne skupnosti Bresternica Anton Zaletelj vabita na otvoritev asfaltirane ceste Gaj – Tojzlov vrh v soboto, 21. septembra 2002, ob 14. uri, pred kmečkim turizmom Korošec, Šober 23 v Gaju nad Mariborom. Urejanje ceste Gaj – Tojzlov vrh se je pričelo v lanskem letu, ko je bilo v 1. fazi urejenih 500 m ceste. Na cesti je bilo v skupni dolžini 1950 m urejeno odvodnjavanje, spodnji ustroj z asfaltno prevleko, postavljene pa so bile tudi zaščitne ograje. Vrednost opravljenih del znaša okoli 46 mio SIT.


vodoravna delilna črta