Rezultati izvedenih javnih razpisov za dodelitev državnih pomoči in pomoči »de minimis« za sofinanciranje ukrepov za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor za leto 2019
vodoravna delilna črta


(Maribor, 12. december 2019) Sektor za gospodarstvo Urada za gospodarske dejavnosti Mestne občine Maribor je v letu 2019 izvedel tri javne razpise za dodelitev državnih pomoči in pomoči »de minimis« za sofinanciranje ukrepov za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor.

 

Izvedeni so bili sledeči razpisi:

1. Javni razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe v Mestni občini Maribor za leto 2019

2. Javni razpis za sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest v Mestni občini Maribor za leto 2019

3. Javni razpis za dodelitev pomoči »de minimis« za nakup nove opreme v Mestni občini Maribor v letu 2019

 

Spodaj na kratko podajamo informacijo o rezultatih po posameznem razpisu. 

 

1. Javni razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe v Mestni občini Maribor za leto 2019

Predmet javnega razpisa je bila dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor za namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev, skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis. Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019, v skupni okvirni višini 149.800,00 EUR.

Na razpis se je prijavilo 56 prijaviteljev, od tega je do subvencije upravičenih 52 prijaviteljev. 1 prijavitelj je odstopil od pogodbe, zato bo subvencijo prejelo 51 prijaviteljev. Posamezni upravičenec bo prejel 2.880,76 EUR sredstev, skupno bo dodeljenih 146.918,76 EUR pomoči. 

 

2. Javni razpis za sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest v Mestni občini Maribor za leto 2019

Predmet javnega razpisa je bila dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ustvarjanje novih delovnih mest, skladno s pravili o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis«.  Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019, v skupni okvirni višini 120.000,00 EUR.

Na razpis so se prijavili 3 prijavitelji, od tega bosta subvencijo prejela 2 prijavitelja. Posamezni upravičenec bo prejel 8.866,30 EUR sredstev, skupno bo dodeljeno 17.732,60 EUR pomoči.

 

3. Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove opreme v Mestni občini Maribor v letu 2019

Predmet javnega razpisa je bila dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa nove opreme, v skladu s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis, za zagotavljanje pogojev za hitrejšo rast mikro in malih podjetij. Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019, v skupni okvirni višini 67.850,00 EUR.

Na razpis se je prijavilo 111 prijaviteljev, od tega bo subvencijo prejelo 78 prijaviteljev. Višina pomoči, dodeljena posameznemu upravičencu, znaša do 75% upravičenih stroškov oziroma največ 2.000,00 EUR na posameznega upravičenca. Skupno bo dodeljenih 67.848,06 EUR pomoči.

 

Odnosi z javnostmi

Mestna občina Maribor


vodoravna delilna črta