Redna novinarska konferenca
vodoravna delilna črta
5.9.2002

Na redni novinarski konferenci bosta sodelovala župan Boris Sovič in direktorica uprave Slava Kurtin. Govor bo o volitvah v državni svet ter o obisku v prijateljsko mesto Petange.

Za obravnavo na 43. seji mestnega sveta mestne občine Maribor, ki bo 9. septembra 2002, so pripravljena Pravila za izvolitev predstavnikov mestne občine Maribor v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, ki predpisujejo postopek izvolitve ter določitve kandidata za državni svet. Po rokovniku za izvedbo volilnih opravil za volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov se volilna opravila pričenjajo 9. septembra 2002, volitve v državni svet pa bodo 27. novembra 2002. Državni svet Republike Slovenije ima 40 članov, ki so nosilci socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. V Sloveniji je 22. volilnih enot za izvolitev članov državnega sveta, zato je lahko iz 3. volilne enote, v kateri so poleg mestne občine Maribor tudi občine Duplek, Starše, Miklavž, Hoče – Slivnica, Rače – Fram, Pesnica, Kunguta in Šentilj, v državni svet, ki ga med drugim sestavlja 22 nosilcev lokalnih interesov, izvoljen en predstavnik. V 3. volilni enoti lahko vsaka od zgoraj omenjenih občin predlaga enega kandidata, lahko pa se odločijo in podprejo skupne kandidate za določitev kandidata za člana državnega sveta. Tako lahko 3. volilna enota izmed največ 9 predlaganih kandidatov (po eden iz posamezne občine) za člana državnega sveta v Republiki Sloveniji predlaga enega skupnega predstavnika lokalnih interesov. Mestni svet mestne občine Maribor lahko v volilno telo 3. volilne enote glede na število prebivalcev, ki je bilo ob zadnjem popisu junija letos 114. 436, izvoli 23 elektorjev (na 5000 prebivalcev en elektor ter en predstavnik mestnega sveta). Skupno ima 3. volilna enota 37 elektorjev. Elektorji kot del volilnega telesa 3. volilne enote ter tudi predstavnik mestne občine Maribor bodo imenovani in izvoljeni po pravilih, ki jih bo obravnaval in sprejel mestni svet mestne občine Maribor na svoji 43. seji. Seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo ter kandidatura za člana državnega sveta morata biti najkasneje do torka, 28. oktobra 2002, do 24. ure predložena volilni komisiji 3. volilne enote s sedežem v Mariboru.


vodoravna delilna črta