Poostren nadzor redarstva ob mednarodnem dnevu invalidov
vodoravna delilna črta


3. decembra obeležujemo mednarodni dan invalidov ter oseb s posebnimi potrebami. Medobčinsko redarstvo Maribor bo v času med 2. in 15. decembrom izvajalo poostrene nadzore nad nepravilnim parkiranjem na označenih parkirnih prostorih za invalide. Akcija bo potekala na območju MO Maribor in v vseh ostalih občinah soustanoviteljicah Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor.

V času izvajanja poostrenih nadzorov je prioriteta na preprečevanju kršitev ter sankcioniranju in opozarjanju kršiteljev, predvsem za kršitve vezane na prepoved parkiranja in ustavljanja na označenih parkirnih prostorih za invalide, na pločnikih, na prehodih za pešce, itd.


vodoravna delilna črta