Izvedena primopredaja pešpoti ob Dravi v Bresternici
vodoravna delilna črta
15.11.2019


Obrečni prostor Drave ima za Maribor izjemen identifikacijski, gospodarski in turistični potencial. Na novo urejena pešpot ob levem bregu reke Drave tako ni pomembna pridobitev samo za krajane Bresternice, temveč tudi za ostale občane Mestne občine Maribor in njene obiskovalce, ki se bodo lahko sprehajali in rekreirali v prijetnem naravnem okolju ob nabrežju reke Drave.

 

(Maribor, 15. november 2019) Danes je bila izvedena primopredaja pešpoti ob Dravi v Bresternici, ki povezuje Veslaški klub Dravske elektrarne Maribor in Brodarsko društvo Maribor. Trasa je razgibana in se po večini prilagaja obstoječemu terenu. Pretežno poteka skozi gozd, ob poti pa se nahajajo območja pomembnih obrečnih habitatov. Obrečni prostor Drave ima za Maribor izjemen identifikacijski, gospodarski in turistični potencial. Hkrati sta obrečni prostor in reka zanimivi destinaciji za občane in ostale obiskovalce. Na novo urejena pešpot ob levem bregu reke Drave tako ni pomembna pridobitev samo za krajane Bresternice, temveč tudi za ostale občane Mestne občine Maribor in njene obiskovalce, ki se bodo lahko sprehajali in rekreirali v prijetnem naravnem okolju ob nabrežju reke Drave.

 

Pešpot je namenjena izključno pešcem. Na območju celotne trase so bili tako izvedeni ukrepi za preprečitev dostopa motornih vozil in koles. V namen ozaveščanja vseh uporabnikov pešpoti, pa sta bila na začetku in na koncu pešpoti postavljena opozorilna znaka, ki dovoljujeta uporabo samo pešcem. Na določenih odsekih je zaradi večje varnosti pešcev postavljena lesena ograja. Ob trasi pešpoti sta bila postavljena tudi dva kompleta lesenih miz in klopi ter košev za smeti, ki se nahajata na predelu, kjer je omogočen pogled na reko Dravo, v poletnih dneh pa bo tam tudi prijetna senca.

 

Tehnični podatki:

  • Dolžina 1322 m
  • Širina pešpoti: 2 m
  • Konstrukcija: 20 cm nevezana nosilna plast prodca + 5 cm nevezana nosilna plast enakomerno zrnatega drobljenca
  • Vrednost projekta: 106.511,41 € (brez DDV)
  • Investitor: MO Maribor
  • Projektant: Lineal d.o.o.
  • Izvajalec: Lesnina MG oprema d.d.
  • Nadzor: Inženiring biro d.o.o.

 

Na območju pešpoti je izvedena nevezana nosilna plast prodca v debelini 20 cm in nevezana nosilna plast enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 5 cm. Izvedlo se je humuziranje brežin, bolj strme brežine pa so zavarovane z roliranjem, na nekaterih odsekih pa tudi z železniškimi pragovi. Urejeno je tudi odvajanje meteornih vod.


Pešpot ob Dravi v Bresternici


Pešpot ob Dravi v Bresternici


Pešpot ob Dravi v Bresternici


Pešpot ob Dravi v Bresternici


vodoravna delilna črta