Štiri mariborske vzgojiteljice po nova znanja in izkušnje v evropske vrtce
vodoravna delilna črta

Štiri vzgojiteljice iz treh mariborskih vrtcev so se vrnile iz prvih mobilnosti, ki jih v sklopu projekta Erasmus+: Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju, izvaja Mestna občina Maribor. Projekt je vreden 25.691,00 EUR in 100% financiran s strani Evropske unije, v obdobju dveh let bo izvedenih 12 mobilnosti, torej delovnih izmenjav v države oziroma mesta, ki so partnerice. Tokrat so bile vzgojiteljice na izmenjavah v vrtcih v mestih Dunaj v Avstriji, Sevilla v Španiji, Lund na Švedskem in Espoo na Finskem.
 
Mobilnosti so potekale 12 dni, v času teka mobilnosti so vzgojiteljice neposredno vključene v proces dela v gostujočem vrtcu. Namen projekta je zaposlenim v mariborskih vrtcih omogočiti neposredno izkušnjo vključitve v delovni proces vrtcev v tujini ter s tem nadgraditi njihove profesionalne kot tudi osebne kompetence. Na delovni izmenjavi so bile v mesecu oktobru, v različnih časovnih obdobjih in različnih državah, saj je izkušnja mobilnost za tistega, ki se odpravlja v tujino, zares popolna, če gre sam. Aktivnosti, ki se izvajajo v sklopu EU, Erasmus+, spodbujajo izmenjavo in izkušnje v tujini v vseh starostnih obdobjih in študentskih ali delovnih razmerij. Princip razmišljanja je, da izkoristimo pozitivne aspekte Evropske unije, ki nam omogoča prost pretok znanja in delovne sile, in da skozi principe dela in znanja v tujini prenesemo svoje načine dela v tujino in obratno. Naslednje mobilnosti se bodo izvedle v spomladanskem in jesenskem obdobju v letu 2020. Projekt mobilnosti vzgojiteljic in drugega osebja v vrtcih se je porodil kot ideja po tem, ko so mariborski javni vrtci preko podobnih programov imeli v svojih vrtcih na delovni praksi dijake in študente iz evropskih držav.
 
Vzgojiteljice, ki so bile na izmenjavi so sicer svoje vtise strnile v vsakodnevna poročila, tukaj je nekaj izsekov. Ajda Kores, Vrtec Ivana Glinška Maribor, na izmenjavi v finskem Espoo: »Mesečna tema ob obisku je bilo človeško telo. V preteklih tednih je skupina obravnavala dihalni sistem, takrat so bila na vrsti prebavila, skupaj s vzgojiteljico in otroki smo izvedli eksperiment in plastični prikaz prebavil. Pri igri na prostem je bilo aktualno skakanje po lužah in ustvarjanje v blatni kuhinji, saj je deževalo. Vrtci so zelo digitalizirani, vsaka skupina ima svoj računalnik, pametni telefon, tablico in printer, vrtec ima aplikacijo, preko katere se starše obvešča kje lahko prevzamejo otroke (op.p. če se igrajo zunaj).«
 
Vrtec Pobrežje Maribor, Aleksandra Mali, na mobilnosti v Lund, Švedska: »Dodeljena mi je bila skupina otrok starih od 3  do 4 let (imenuje se preschool 1 in vsi otroci govorijo angleški jezik), kjer sem se aktivno vključevala v proces učenja, opazovala in primerjala izvedbeni nivo kurikuluma, imela možnost strokovnega diskutiranja o vzgojno - izobraževalnem procesu (kot so podobnosti, razlike,…) in primere dobre prakse, ki jih lahko vpeljem v naše delo. Spoznala sem veliko igric, ki jih bom z veseljem predstavila otrokom v našem vrtcu (»hot potatoe«, »music stature«,...).
 
Nataša Tucelj, Vrtec Jadvige Golež Maribor, na mobilnosti na Dunaju: »Z vzgojiteljico in desetimi otroki sem se odpravila v center za starostnike in rehabilitacijo oz. Geriatriezentrum. S starostniki smo sedeli v krogu, se pogovarjali, se gibali in sodelovali v gibalnih nalogah in vajah. Ves čas sem aktivno sodelovala z otroki in starostniki. Zame je bila ta izkušnja neprecenljiva in občutke, ki sem jih ob tem doživljala težko opišem z besedami.«
 
Tatjana Štumergar, Vrtec Pobrežje Maribor, vrtec v Sevilli, Španija: »Zelo mi je ostalo v spominu, kako je vzgojiteljica skupaj s skupino otrok starih tri leta lepo in empatično sprejela fantka z avtizmom, ki so ga vključevali v vse vsakodnevne aktivnosti. Zanimivost, ki jo izvajajo, in bi jo želela preizkusiti v domačem vrtcu je, da otrok, ki ga vzgojiteljica zjutraj »začara« (ki je zadolžen, da označi dan, vreme, datum, zapiše števila, opravi različne naloge) med počitkom, ko igra umirjena glasba in otroci sedijo pri mizah, naslonjeni na iztegnjeni roki, »začaran« otrok kroži po prostoru, otrokom nekaj nariše s čopičem na vrat, roko, hrbet. Zanimivo je tudi, da otroci prinašajo hrano od doma, vzgojiteljica jih nagradi z nalepko, če prinesejo s seboj sadje (spodbujanje zdravega sloga prehranjevanja).«
 
 
###
 
O Erasmus+ Learning to Play II Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju
V projekt je vključenih šest mariborskih javnih vrtcev (Vrtec Borisa Pečeta Maribor, Vrtec Ivana Glinška Maribor, Vrtec Jadvige Golež Maribor, Vrtec Jožice Flander Maribor, Vrtec Pobrežje in Vrtec Studenci), ki bodo v dveh letih sodelovali v dvanajstih izmenjavah oziroma mobilnostih. Dvanajst zaposlenih, predvidoma dva iz vsakega vrtca, se bo napotilo na izmenjave oz. mobilnosti v vrtce v Španiji, Italiji, na Poljskem, Finskem in Švedskem. Mobilnosti so dvojne in sicer dvanajstdnevne, ki so  namenjene asistenci pri delu z otroki in sedemdnevne, ki so namenjene spremljanju potka dela v vrtcih. Sodelovanje v projektu je namenjeno predvsem izmenjavi izkušenj, pridobivanju novih znanj, spoznavanju principov dela v različnih kulturnih okoljih in spodbujanju razvoja drugih, dodatnih kompetenc pri zaposlenih. Mariborska občina in mariborski javni vrtci so pri takšnem projektu prvič sodelovali leta 2016, ko so sodelovali štirje vrtci, tokrat sta se pridružila še dva.
 
Skakanje po lužah v Epsoo, Finska
 


vodoravna delilna črta