Prižgimo svečko manj - Zaščitimo svoje okolje
vodoravna delilna črta


Spet se bliža dan spomina na naše pokojne. Ob tem prazniku se jih še posebej spomnimo in na grobove prinašamo cvetje in sveče. S tem izkazujemo, da so ostali v naših srcih in da jih pogrešamo. To je nekako postal naš tradicionalen način izkazovanja spoštovanja do pokojnih svojcev in ohranjanje našega odnosa po njihovi smrti.

 

V današnjem času se soočamo s perečo problematiko ohranjanja okolja na vseh področjih; onesnaženje vode, zraka, zemlje, ogromen delež odpade na ravnanje z odpadki, med katere sodijo seveda tudi odpadne sveče. Te v ogromnih količinah prinašamo na grobove in smo menda vodilni po številu na svetu. Sveče so sestavljene iz voska (naftni derivati!), plastike in kovinskih delov, ki jih je v tako velikih količinah skoraj nemogoče predelati. Stroški energije za zbiranje, transport, ločevanje delov, predelavo, če jih je sploh mogoče predelati, so ogromni. V okolju v katerem živimo vse bolj primanjkuje naravnih virov, energije in konkretnih rešitev kam in kako ravnati z odpadnimi materiali, zato je odnos vsakega posameznika do okolja in njegovo ravnanje še posebej pomembno.

 

Pomislimo kaj lahko sami storimo k zmanjševanju odpadkov, prižgimo svečke iz naravnih materialov, ki jih je mogoče popolnoma in enostavneje reciklirati, prižgimo svečko ali dve manj, položimo na grob kakšen predmet, ki nas spominja na pokojnika, postojmo v spomin minuto dalj kot običajno, pogovorimo se v mislih z našimi najdražjimi…

 

Zavedajmo se, da nam svojcev nobena materialna stvar ne povrne, lahko pa s svojim ravnanjem vplivamo na to, da bodo imeli naši potomci možnost preživetja.

 

Dodatno si lahko preberete še priporočila Ministrstva RS za okolje in prostor TUKAJ.

 

Prižgimo virtualno svečko povezava.


Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave


vodoravna delilna črta