POZIV ŽUPANA ZAINTERSIRANIM OBČANOM ZA SODELOVNAJE V UREDNIŠKEM ODBORU NOVEGA OBČINSKEGA ČASOPISA
vodoravna delilna črta
25.10.2019Župan Mestne občine Maribor, Aleksander Saša Arsenovič, poziva zainteresirane občanke in občane, k  prijavi za imenovanje  v uredniški odbor novega občinskega časopisa. Uredniški odbor sestavljajo, v skladu s sprejetim Odlokom o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa Mestne občine Maribor, en član, ki je mestni svetnik, en član, ki je zaposlen v Mestni občini Maribor, štirje člani, ki so ugledni, izobraženi meščani iz različnih vsebinskih področjih in poznajo mesto, njegovo zgodovino in jih zanima razvoj mesta (zunanji člani). Uredniški odbor se imenuje za mandat štirih let.


Prijava naj vsebuje navedbo izobrazbe in kratek opis delovnih izkušenj.

 

Prijave pošljite do 4.11.2019 na elektronski naslov mestna.obcina@maribor.si z naslovom »Prijava za uredniški odbor«.


vodoravna delilna črta