Pregled sprejetih sklepov in realizacije zagotovil
vodoravna delilna črta
29.1.2002

Pregled realizacije sklepov s seje mestnega sveta, ki se je 3. septembra lani v Mariboru udeležil tudi minister Janez Kopač

Mestna občina Maribor je pripravila gradiva z naslovom Pregled sprejetih sklepov mestnega sveta mestne občine Maribor na seji dne 3. septembra 2001 in njihove realizacije ter Realizacija zagotovil ministra Janeza Kopača, danih 3. septembra na seji mestnega sveta v Mariboru v zvezi s problematiko holdinga.

Gradivi je župan mestne občine Maribor danes posredoval predsedniku vlade Republike Slovenije, ministru za okolje in prostor ter vodjem poslanskih skupin v državnem zboru Republike Slovenije.


vodoravna delilna črta