Podjetje Mariborski vodovod prejemnik prve nagrade na letošnjem Bled Water Festival v kategoriji "korporativno"
vodoravna delilna črta

Po podatkih NIJZ se v Sloveniji več kot 90 % prebivalcev oskrbuje preko več kot 1000 vodovodnih sistemov. Podjetij, ki se ukvarjajo z oskrbo s pitno vodo, je v Sloveniji okoli 60, vseh izvajalcev javne službe pa nekaj čez 100. V večjih sistemih je kakovost pitne vode stabilnejša. V manjših sistemih pa prihaja pogosteje zaradi vremenskih in drugih vplivov do fizikalnega in mikrobiološkega onesnaženja pitne vode. Oskrba s pitno vodo je v skladu z določbami Zakona o varstvu okolja obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja. Objekti in naprave, potrebni za izvajanje te javne službe (javni vodovodi), so infrastruktura lokalnega pomena. Občina je dolžna zagotoviti izvajanje javne službe tudi skladno s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe. Odlok  o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor določa način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo na območju Mestne občine Maribor.

S 1615 km omrežja, 49 vodnjaki, z 129 vodnimi zbiralniki in s 128 prečrpalnimi postajami je Mariborski vodovod največji sistem za oskrbo z vodo v Sloveniji. Na območju, ki ga s pitno vodo oskrbuje Mariborski vodovod, je postavljenih tudi 53 pitnikov, ki omogočajo svežo pitno vodo mimoidočim. Dostopni pa so tudi živalim.  Voda, ki priteče iz pitnika, je voda iz mariborskega javnega vodovoda in je ravno tako varna kot voda, ki priteče iz pipe v sistemu. Redki se zavedajo, da slepi in slabovidni lahko v vsakdanjem življenju funkcionirajo enako kot videči, le da vidne informacije sprejemajo prek drugih čutil. Vendar za nemoteno sporazumevanje potrebujejo nekatere prilagoditve. Pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) že deset let poteka globalna kampanja Vid 2020: pravica do vida. Po dostopnih podatkih ima v Sloveniji hude okvare vida 8 do 10.000 ljudi, resnejše okvare pa celo od 30 do 40.000 ljudi. Zaradi demografskih sprememb in trenda staranja prebivalstva se pričakuje, da bo število okvar vida naraščalo vse do leta 2020.

Inovativna zvočna stran Mariborskega vodovoda na spletni strani podjetja omogoča, da so zapisana besedila na njej tudi slišana in na ta način dostopna vsem. Prvenstveno je bila ta socialno – tehnična inovacija razvita za potrebe slepih in slabovidnih. Je pa lahko v veliko pomoč tudi vsem, ki nimajo težav z vidom. Ko uporabnik pritisne na polje »predvajaj« se izbrani napisani tekst prenese na drugi strežnik ter vrne nazaj v zvočnem zapisu oz. obliki, ki je slišana s strani uporabnika. Gre za pomemben korak v smeri zagotavljanja možnosti za enakopravno vključevanje ljudi z okvaro vida v družbeno okolje. Gre v korist slepih in slabovidnih ter oseb z motnjami branja pri pridobivanju informacij v zvezi z oskrbo vode ter preprečevanja morebitnih zlorab. Slepim, slabovidnim, starejšim in ostalim omogoča ta socialno-tehnična inovacija zvočni dostop do besedilnih vsebin.

To družbeno dodano vrednost je prepoznala tudi ocenjevalna komisija Blejskega vodnega festivala in Mariborskemu vodovodu v kategoriji »korporativno« podelila prvo nagrado. Na svečanem dogodku, v petek 14. Junija 2019 je nagrado prejel direktor Mariborskega vodovoda, mag. Danilo Burnač. Nagrajence in zbrane goste je nagovoril predsednik festivala, priznani mednarodni igralec Rade Šerbedžija. Namen dogodka Blejski vodni festival je nagrajevati in povezati različne organizacije, mednarodne strokovnjake, aktiviste, filmske ustvarjalce, gospodarstvo, politiko, šole in širšo javnost. Tudi  letos so se festivala udeležili številni domači in tuji strokovnjaki s področja voda, predstavniki vladnih in nevladnih organizacij,  gospodarstva, gostincev in umetnikov, ki so predstavili svoje vidike, ideje in inovacije, kako vodne vire dvigniti na najvišji možni nivo.

 


vodoravna delilna črta