Vodstvo Mestne občine Maribor sprejelo predstavnike Iniciative mestni zbor
vodoravna delilna črta

 Župan MO Maribor Saša Arsenovič in podžupanja mag. Helena Kujundžić Lukaček, ki med drugim pokriva tudi področje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti, sta skupaj s predstavniki strokovnih služb MO Maribor sprejela predstavnike Iniciative Mestni zbor (IMZ). Župan je pozval k ustanovitvi skupne operativne delovne skupine in pripravi načrta nadaljnjih skupnih aktivnosti.

 

 

 

 

(Maribor, 11. junij 2019) Predstavniki IMZ so na MO Maribor v začetku leta posredovali seznam vprašanj, ki zajemajo problematične aspekte lokalne samouprave, mestne uprave in proračuna, okolja in prostora, komunalne infrastrukture, prometa in delovanja javnih podjetji. Večina pobud se nanaša na sistemske spremembe zakonov, statutov in odlokov delovanja Mestne uprave ter javnih podjetij.

 

 

 

 

Župan MO Maribor Saša Arsenovič je povabljenim predstavil aktivnosti na različnih področjih, ki jih skupaj z vodstvom in strokovnimi službami MO Maribor izvaja vse od nastopa mandata. Izpostavil je, da je veliko omenjenih aktivnosti skladnih z željami in pričakovanji izraženimi v poslanem seznamu vprašanj predstavnikov IMZ. Ob tem je poudaril, da je še veliko odprtih projektov v odnosu do države, ki občino izčrpava in posledično občini primanjkuje sredstev za izvedbo lastnih projektov. Dodal je še, da je v politiko vstopil ravno iz razloga, ker se mesto ni razvijalo na bolje. Hvaležen je predstavnikom IMZ, ki opozarjajo na probleme. Marsikateri izpostavljen problem je tako povod za boljšo rešitev. Na koncu je povedal, da je njegov cilj razvojni preboj Maribora, ki bo spremenil našo miselnost, poglede naših otrok in generacij, ki prihajajo za nami, da ne bi razmišljali o iskanju svoje prihodnosti v tujini ali drugih slovenskih mestih, temveč bi želeli ostati v Mariboru, tukaj videli potencial za svoj osebni razvoj in bili na mesto ponosni.

 

 

 

 

Župan je na željo predstavnikov IMZ, da skupaj z občino začrtajo korake za reševanje problemov, ki so jih izpostavili v seznamu vprašanj, predlagal ustanovitev operativne delovne skupine sestavljene iz treh predstavnikov IMZ ter treh predstavnikov MO Maribor. Operativna delovna skupina bo pregledala seznam vprašanj, oblikovala delovni načrt in si razdelila naloge, ki so izvedljive.

 

 

 

 

Projekt Izboljšajmo Maribor - prizadevanje za hitrejše in učinkovitejše reševanje pobud občanov MO Maribor

 

 

 

 

Župan MO Maribor Saša Arsenovič si je ob nastopu svojega mandata skupaj s sodelavci kot eno izmed prioritetnih nalog zadal hitrejše in učinkovitejše reševanje pobud občanov MO Maribor. Z željo, da se vzpostavi boljši mestni servis za občane, mesto pa uredi, očisti in naredi še bolj privlačno ter varno za občane in obiskovalce je v polnem zagonu projekt »Izboljšajmo Maribor«. Projekt »Izboljšajmo Maribor« ob tradicionalnih oblikah komunikacije z občani, med katere spadajo uradne ure za poslovanje s strankami v službah uprave Mestne občine Maribor, uradne ure za poslovanje s strankami na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnostih, svetovanje in pomoč strankam ter pogovori meščanov z županom, zajema tudi delovanje istoimenske spletne aplikacije za sprejemanje pobud, predlogov in pohval »Izboljšajmo Maribor«. V okviru omenjenega projekta je MO Maribor izvedla dve uspešni akciji urejanja okolja »Začnimo na Piramidi!« in »Vrnimo se k Dravi!«, h katerima so pristopili tudi komunalno podjetje Nigrad, javno podjetje Snaga, Režijski obrat MO Maribor ter v zadnji akciji tudi Dravske elektrarne Maribor.

 

 

 

 

Prioritetno se rešujejo pobude, ki ogrožajo vsakdanje življenje meščanov, med tem ko se preostale pobude, ki so v pristojnosti MO Maribor in javnih služb ter zavodov, rešujejo glede na zagotovljena sredstva v potrjenem proračunu za tekoče leto.

 

 

 

 

MO Maribor si prizadeva za konstruktiven dialog z vsemi deležniki, ki si želijo izboljšati Maribor, zato vabimo vse občane, da predloge in pobude vezane na različna področja delovanja Mestne uprave sporočajo preko spletne aplikacije »Izboljšajmo Maribor«  Do storitev lahko uporabniki dostopajo preko aplikacije na svojem tabličnem računalniku ali pametnem telefonu ter na spletnem naslovu http://izboljsajmo.maribor.si/. Storitev deluje na dveh mobilnih platformah iOS (Apple) in Android (Google) ter je na vpogled dostopna vsakomur brez prijave. Sistem predvideva prijavo uporabnika le v primeru, če te želi oddati pobudo oziroma vprašanje ali glasovati za že objavljene vsebine.

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta