Akcija "Očistimo in polepšajmo mesto v letu 2002"
vodoravna delilna črta
28.2.2002

S širšim izvajanjem akcije "Očistimo in polepšajmo mesto", bomo kot vsako leto pričeli v marcu...

S širšim izvajanjem akcije » Očistimo in polepšajmo mesto », bomo kot vsako leto pričeli v marcu. Najprej bo seveda zopet potrebno očistiti nevestno odložene odpadke, ki onesnažujejo naše naravno okolje. Akcijo bo vodilo JP Snaga d.o.o. ob pomoči krajevnih skupnosti, mestnih četrti, društev in seveda vrste posameznikov, ki jim ni vseeno, kako izgleda naše mesto.
V marcu bomo omogočili tudi lastnikom vrtov in funkcionalnih zemljišč, da odložijo zeleni obrez na za to določenih lokacijah. Izvajalci gospodarskih javnih služb bodo organizirano odvažali vejevje, vendar le iz dogovorjenih lokacij. Primerne lokacije za odlaganje zelenega obreza in čas odvažanja bomo določili sporazumno s predstavniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Urejene javne zelenice vsekakor niso namenjene za odlaganje odpadkov.
V aprilu bodo imeli prebivalci možnost nakupa ali vsaj ogleda okrasnih cvetlic in grmovnic na cvetlično prodajni razstavi, ki bo postavljena na Grajskem trgu in na Trgu svobode. Vsi vrtnarji, ki jih veseli sodelovanje v naši akciji, so dobrodošli. Posebno pozornost bomo ponovno posvetili javnim zelenim površinam. Krajinske arhitekte bomo povabili, da s svojimi idejami in znanjem pomagajo ustvarjati lepšo podobo mesta, katerega pomembni del so mestne zelenice. Seveda Komunalna direkcija že sedaj pripravlja dokumentacijo za obnovo zelenic, kot n.pr. zamenjavo dotrajanega drevoreda ob robu Maistrovega trga, pred I. gimnazijo. Na Maistrovem trgu bomo obnovili fontano. Poleg tega načrtujemo, da bo še pred poletjem ponovno zaživela že več let suha fontana - gobice - ob promenadi v Mestnem parku. V letošnjem letu nameravamo posaditi tudi nekaj novih drevoredov, n.pr. Na Gorco, ob Ptujski cesti, na Trati, Ob železnici, ob Cesti Prolet. Brigad… Lanskoletna ideja o krasitvi mesta s cvetličnimi posodami se je izkazala kot prijetna popestritev ulic. Zato bomo letos okrasili s cvetjem še nekaj primernih lokacij, kot n.pr. Slomškov trg, stari most, del Partizanske ceste. K lanskim 68 košaricam jih bomo letos dodali še vsaj 28. Na Trgu revolucije bomo uresničili pobudo MČ Magdalena, da se zeleni otoček zasadi s cvetjem v obliki grba mesta Maribora. Za prijetnejši vstop v mesto bodo vrtnarji poskrbeli s kakšno novo urejeno cvetlično gredico ob mestnih vpadnicah.
Čaka nas tudi opravilo čiščenja javnih zelenic. Vsi smo opazili, da so drevesa, zlasti v parkih, ogrožena zaradi bele omele. Nekaterim drevesom bo še možno pomagati z obrezovanjem, vseh pa žal ne bo več mogoče rešiti pred propadom. Takšna drevesa bo potrebno odstraniti, da preprečimo širjenje bele omele. Tudi meščani naj pogledajo, v kakšnem stanju so njihova drevesa in na svojih vrtovih prav tako očistijo belo omelo. Tako bodo pomagali ohraniti pri življenju spomeniško zavarovana parkovna drevesa in dali koristen prispevek k bolj urejenemu videzu mesta.

Za uresničitev naše skupne želje, da bi bilo mesto še lepše in čistejše, si prizadevajo tudi številni meščani, ki krasijo pročelja hiš in vrtove s cvetjem in urejenim zelenjem. To potrjuje tudi vsakoletna podelitev zlate vrtnice najuspešnejšim ljubiteljem zelenja.
Vendar naše prizadevanje za skupno ustvarjanje prijetnega okolja v mestu ni namenjeno le tistim, ki nam pomagajo pri čiščenju in krasitvi mesta, temveč tudi tistim, ki še niso dojeli pravega pomena ohranjanja zelenih površin in čuvanja naših skupnih dobrin. Iskreno si želimo, da bi bilo v mestu videti čedalje manj polomljenih klopi, poteptanih cvetličnih gred, povoženih zelenic in poškodovanih dreves ali neprimerno odvrženih odpadkov.


vodoravna delilna črta