OBVESTILO O NOVI VIŠINI TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE OD 1. 4. 2019
vodoravna delilna črta

 

Obveščamo vas, da je Mestni svet Mestne občine Maribor  na svoji dopisni seji, ki je potekala od 21. marca do 25. marca 2019 sprejel  Odlok  o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Maribor.

 

 

 

 

Tako je potrebno v Mariboru s 1. 4. 2019 obračunati novo višino turistične in posledično promocijske takse kot sledi:

 

 

 

 

·         turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 2,00 EUR na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,50 EUR, skupna višina obeh taks znaša 2,50 EUR na osebo na dan,

 

 

 

 

·         v primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 1,00 EUR za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,25 EUR, skupna višina obeh taks znaša 1,25 EUR na osebo na dan.

 

 

 

 

Vsa ostala določila v zvezi s pobiranjem, nakazili in izterjavo turistične in promocijske takse ostanejo nespremenjena. Nov odlok spreminja zgolj višino turistične in promocijske takse ter začetek njenega obračunavanja s 1. aprilom 2019.

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta