Objavljen Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti
vodoravna delilna črta

Mestna občina Maribor obvešča, da je z dnem 8.3.2019 objavljen Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor v letu 2019 – projekti (JRP-MD-2019)

 

 

Ø  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov na področju mladinskih dejavnosti.

 

Ø  Namen javnega razpisa je izbor kakovostnih projektov, ki odgovarjajo na potrebe mladih, z ozirom na strateške dokumente, ki so navedeni v razpisu, ter področja razpisnega sofinanciranja.

 

Ø  Cilj javnega razpisa je izvedba kakovostnih projektov mladinskih dejavnosti, ki bodo v čim večji meri vključevali mlade z območja MOM, posebej mlade z manj priložnostmi.

 

Področja razpisnega sofinanciranja so:

 

-        omogočanje neformalnega učenja, usposabljanja ter večanja kompetenc mladih;

 

-        razvijanje politične participacije mladih na lokalni in nacionalni ravni ter vpliva na odločanje o za njih pomembnih javnih politikah;

 

-        lajšanje dostopa mladih do trga delovne sile in razvijanje podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti mladih;

 

-        skrb za mlade z manj priložnostmi, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (npr. materialna oz. finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska), in ki so pri dostopu do virov dobrin pogosto v izrazito neugodnem položaju (npr. različne skupine invalidov, iskalci zaposlitve, pripadniki drugih etničnih skupin idr.);

 

-        razvijanje prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja mladih;

 

-        povečevanje socialne vključenosti in zagotavljanja enakih možnosti med spoloma ter preprečevanja diskriminacije;

 

-        promocija zdravega načina življenja in preprečevanja različnih oblik odvisnosti mladih.

 

 

Projekt se lahko izvaja na enem ali več področjih razpisnega sofinanciranja.

 

 

Rok za prijavo se zaključi dne 8.4.2019.

 

 

Besedilo razpisa je objavljeno skupaj z ostalo razpisno dokumentacijo, na spletni strani Mestne občine Maribor/Javni razpisi/Javni razpisi - kultura in mladina: 

 

http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=16609

 

INFORMATIVNI SESTANEK:

 

VABILO NA INFORMATIVNI SESTANEK -  PRIJAVA NA JAVNA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH DEJAVNOSTI

 

 

Obveščamo vas, da bo informativni sestanek z vsemi interesenti glede prijave na objavljena razpisa za sofinanciranje mladinskih dejavnosti (JRSMD / NMC 2019-2021 in JRP-MD-2019, objavljena na spletni strani: http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=615)  v četrtek, 14. marca 2019 ob 10. uri, v prostorih Mestnega mladinskega sveta Maribor, Trg revolucije 9 v Mariboru. Vljudno vabljeni!

 

 


vodoravna delilna črta