Poročila
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poročilo o opravljenem nadzoru "Pregled namembnosti in gospodarnosti uporabe proračunskih finančnih sredstev pri izvajanju gospodarske javne službe s strani Komunalnega podjetja Nigrad d.o.o."  - 19. seja, 15. november 2021
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poročilo o opravljenem nadzoru "Pregled smotrnosti in upravičenosti mednarodnih službenih poti v časovnem obdobju 2013-2019, opravljenih s strani župana, podžupanov, članov kabineta ter občinske uprave"  - 17. seja, 7. junij 2021
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poročilo o opravljenem nadzoru izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisi ter pogodbo o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture za izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe  - 16. seja, 12. april 2021
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poročilo o opravljenem nadzoru "Izvajanja izbirne gospodarske javne službe - oskrba s toploto"  - 15. seja, 1. marec 2021
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poročilo o opravljenem nadzoru »Pregled investicije izgradnje objekta MČ Koroška vrata«  - 15. seja, 1. marec 2021
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poročilo o opravljenem nadzoru "JP Marprom d.o.o. pri izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe linijski prevoz v mestnem prometu, koncesijske pogodbe o upravljanju smučišč, vlečnic in krožne kabinske žičnice ter koncesijske pogodbe – parkiranje"  - 14. seja, 11. januar 2021
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poročilo o opravljenem nadzoru "Pregled poročila občine o Zaključnem računu proračuna MOM za leto 2019 - kto 432 Investicijski transferi"  - 13. seja, 30. november 2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poročilo o opravljenem nadzoru "Pregled poročila občine o Zaključnem računu proračuna MOM za leto 2019 - kto 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom"  - 13. seja, 30. november 2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poročilo o opravljenem nadzoru "Pregled poročila občine o Zaključnem računu proračuna MOM za leto 2019 - kto 410 Subvencije"  - 13. seja, 30. november 2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poročilo o opravljenem nadzoru "Pregled poročila občine o Zaključnem računu proračuna MOM za leto 2019«  - 13. seja, 30. november 2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Pregled vseh svetovalnih pogodb in poročilo o obsegu izvedenih aktivnostih v javnih zavodih, oz. posrednih uporabnikih občinskega proračuna (v urah ali aktivnostih) - MRA  - 13. seja, 30. november 2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Pregled vseh svetovalnih pogodb in poročilo o obsegu izvedenih aktivnostih v javnih zavodih, oz. posrednih uporabnikih občinskega proračuna (v urah ali aktivnostih) - JMSS  - 13. seja, 30. november 2020
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Nadzor investicij v izvajanju po stanju na dan 31.12.2019  - 13. seja, 30. november 2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Pregled vseh svetovalnih pogodb in poročilo o obsegu izvedenih aktivnostih v javnih zavodih, oz. posrednih uporabnikih občinskega proračuna (v urah ali aktivnostih) - Vrtec Borisa Pečeta  - 12. seja, 20. oktober 2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Pregled vseh svetovalnih pogodb in poročilo o obsegu izvedenih aktivnostih v javnih zavodih, oz. posrednih uporabnikih občinskega proračuna (v urah ali aktivnostih) - Vrtec Jadvige Golež  - 12. seja, 20. oktober 2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Pregled vseh svetovalnih pogodb in poročilo o obsegu izvedenih aktivnostih v javnih zavodih, oz. posrednih uporabnikih občinskega proračuna (v urah ali aktivnostih) - Vrtec Jožice Flander  - 12. seja, 20. oktober 2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Pregled vseh svetovalnih pogodb in poročilo o obsegu izvedenih aktivnostih v javnih zavodih, oz. posrednih uporabnikih občinskega proračuna (v urah ali aktivnostih) - Vrtec Otona Župančiča  - 12. seja, 20. oktober 2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Pregled vseh svetovalnih pogodb in poročilo o obsegu izvedenih aktivnostih v javnih zavodih, oz. posrednih uporabnikih občinskega proračuna (v urah ali aktivnostih) - Vrtec Pobrežje  - 12. seja, 20. oktober 2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Pregled vseh svetovalnih pogodb in poročilo o obsegu izvedenih aktivnostih v javnih zavodih, oz. posrednih uporabnikih občinskega proračuna (v urah ali aktivnostih) - Vrtec Studenci  - 12. seja, 20. oktober 2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Pregled vseh svetovalnih pogodb in poročilo o obsegu izvedenih aktivnostih v javnih zavodih, oz. posrednih uporabnikih občinskega proračuna (v urah ali aktivnostih) - Vrtec Tezno  - 12. seja, 20. oktober 2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Pregled vseh svetovalnih pogodb in poročilo o obsegu izvedenih aktivnostih v javnih zavodih, oz. posrednih uporabnikih občinskega proračuna (v urah ali aktivnostih) - Osnovne šole  - 12. seja, 20. oktober 2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Pregled vseh svetovalnih pogodb in poročilo o obsegu izvedenih aktivnostih v javnih zavodih, oz. posrednih uporabnikih občinskega proračuna (v urah ali aktivnostih) - Zavod za turizem Maribor - Pohorje  - 12. seja, 20. oktober 2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poročilo o opravljenem nadzoru »Pregled dokumentacije o upravičenosti, izvedbi in realizaciji investicije v sortirnico podjetja Snaga d.o.o.«  - 8. seja, 10. februar 2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poročilo o opravljenem nadzoru »Preveritev javnega naročila priprave proračuna v višini 6.000 eur in izbora izvajalca del EQUILIBRIO Management poslovnih procesov in računovodstvo, Iris Ladinik, s.p.«  - 8. seja, 10. februar 2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poročilo o opravljenem nadzoru »Pregled Zaključnega računa proračuna MOM za leto 2018« - pregled konto 4204 - odhodki za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  - 7. seja, 13. januar 2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poročilo o opravljenem nadzoru »Pregled Zaključnega računa proračuna MOM za leto 2018« - kratkoročne in dolgoročne obveznosti  - 7. seja, 13. januar 2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poročilo o opravljenem nadzoru »Pregled Zaključnega računa proračuna MOM za leto 2018« - prihodki od premoženja: prihodki od najemnine za poslovne prostore; prihodki od parkirnin; prihodki od koncesij  - 7. seja, 13. januar 2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poročilo o opravljenem nadzoru »Pregled Zaključnega računa proračuna MOM za leto 2018« - prihodki od komunalnega prispevka  - 7. seja, 13. januar 2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poročilo o opravljenem nadzoru »Pregled Zaključnega računa proračuna MOM za leto 2018« - pregled konto 4206 – odhodki za nakup zemljišč in naravnih bogastev  - 7. seja, 13. januar 2020
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Poročilo o opravljenem nadzoru pregleda prodaje nepremičnin v letu 2018 v prodajni vrednosti nad 200.000 EUR  - 7. seja, 13. januar 2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poročilo o opravljenem nadzoru dela popisnih komisij pri popisu nepremičnin, infrastrukturnih objektov in naprav ter poslovnih in finančnih obveznosti Mestne občine Maribor na dan 31.12.2018  - 5. seja , 4. november 2019
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poročilo o opravljenem nadzoru namenskih prihodkov in porabe le teh Mestne občine Maribor v letu 2018  - 5. seja, 4. november 2019
vodoravna delilna črta