Zahodna obvoznica in vzhodna avtocesta nujni za ur
vodoravna delilna črta
26.3.2002

Upočasnjena gradnja zahodne obvoznice ter zavlačevanje začetka gradnje vzhodne avtoceste prispevata k veliki prometni obremenitvi nekaterih cest v Mariboru in njegovi širši okolici

Danes se je mariborski župan Boris Sovič s sodelavci sestal s poslanci v državnem zboru z območja VII. volilne enote (mag. Majda Potrata - ZLSD, Jože Jerovšek – SDS, Ivan Kebrič – Desus ter Rudi Moge – LDS). Na sestanku je župan prisotne poslance seznanil s pripombami k letnemu planu razvoja in vzdrževanja avtocest v letih 2002 in 2003.

Pri načrtovanju investicij na območju Maribora za letošnje in naslednje leto se kaže bistveno večje zaostajanje za nacionalnim programom, kot je to pogojeno z zmanjšanimi viri sredstev za avtoceste. Za državni avtocestni program je na razpolago 49 % manj sredstev od predvidenih, za avtoceste na območju mestne občine Maribor pa kar 89 % manj sredstev od predvidenih. Ocenjeno je bilo, da je potrebno v razpravi na državnem zboru zahtevati za odsek AC med Zrkovsko cesto in Pesnico dodatno vsaj še 500 mio SIT v letu 2002 in 1,4 mlrd SIT v letu 2003 ter 800 mio SIT za odsek zahodne obvoznice med Erjavčevo ulico in Cesto proletarskih brigad. S tem bi omogočili nadaljevanje gradnje vzhodne avtoceste. Omenjena avtocesta je sestavni del koridorja Koper – Lendava, za katerega je država prevzela tudi mednarodne obveznosti. To bi zmanjšalo tudi izjemno velike prometne obremenitve mestnih cest, ki so posledica nedokončanih ali na pol dokončanih avtocest in obvoznic na območju mestne občine Maribor.


vodoravna delilna črta