15. seja urbanistične komisije
vodoravna delilna črta
28.3.2002

Vabilo na 15. sejo urbanistične komisije, ki bo v četrtek, 28. marca 2002, ob 17.30 uri v sejni sobi 215/II mestne občine Maribor

Vabilo

Na 15. sejo urbanistične komisije, ki bo v četrtek, 28. marca 2002, ob 17.30 uri v sejni sobi 215/II mestne občine Maribor.

Dnevni red:

  • Pregled zapisnika 14. seje.
  • Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta dela centralnih con C1 in C2 – mestno središče v Mariboru.
  • Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za del območja S8 in Š8/1 – Pristan v Mariboru.
  • Strokovne podlage za pripravo zazidalnega načrta gruče Rošpoh v Kamnici.
  • Razno.


vodoravna delilna črta