Krajinskoarhitekturni natečaj: Preureditev širšega območja Pekrskega potoka v Mariboru - REZULTATI
vodoravna delilna črta

Javni projektni dvostopenjski urbanistično - krajinskoarhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: PREUREDITEV ŠIRŠEGA OBMOČJA PEKRSKEGA POTOKA V MARIBORU

 

 

 

 

Društvo arhitektov Maribor je je za naročnika Mestno občino Maribor v času od septembra do decembra 2018 izvedlo javni projektni dvostopenjski urbanistično - krajinskoarhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za PREUREDITEV ŠIRŠEGA OBMOČJA PEKRSKEGA POTOKA V MARIBORU z namenom pridobiti strokovno najprimernejšoo rešitev s poudarkom na rešitvah parkovne ureditve linearne povezave prostora ob Pekrskem potoku ter oblikovanje vsebin in spremljajočih objektov za vzpostavitev prostočasnih, rekreacijskih in športnih površin.

 

 

 

 

Delo avtorskih skupin in natečajne komisije je bilo zaključeno 17. decembra 2018. V nadaljevanju objavljamo podatke o nagrajencih (1. nagrada, 3. nagrada, odkup) in končno poročilo natečajne komisije. 2. nagrada ni bila podeljena.

 

 

 

 

PODATKI O NAGRAJENCIH:

 

 

1.nagrada Elaborat pod šifro 1 ( št. 81339)

 

 

A) AVTORJI:

 

 

Matej Kučina, univ. dipl. inž. kraj. arh.

 

 

doc. dr. Aleš Mlakar, univ. dipl. inž. kraj. arh.

 

 

Uroš Razpet, univ. dipl. inž. arh.

 

 

B) SODELAVCI

 

 

Tanja Košuta, univ. dipl. inž. arh.

 

 

Nika Čufer, univ. dipl. inž. kraj. arh.

 

 

Katarina Iskra, univ. dipl. inž. kraj. arh.

 

 

Andraž Hudoklin, dipl. inž. kraj. arh.

 

 

Petar Vidanoski, univ. dipl. inž. arh.

 

 

Domen Rus, univ. dipl. inž. arh., vizualizacije

 

 

Domen Fras, univ. dipl. inž. arh. MA, celostna grafična podoba

 

 

Mag. Smiljan Juvan, univ. dipl. inž. grad., VGB Maribor d.o.o. konzultant za potok

 

 

Timotej Mišič, univ. dipl. inž. kraj arh. Msc (GIS), VGB Maribor d.o.o. konzultant za potok

 

 

 

 

3.nagrada Elaborat pod šifro 4 ( št. 87438)

 

 

A) AVTORJI:

 

 

Matevž Zalar, univ. dipl. inž. arh.

 

 

Ana Tepina, univ. dipl. inž. kraj. arh.

 

 

Jana Kozamernik, univ. dipl. inž. kraj. arh.

 

 

Miha Munda, mag. inž. arh.

 

 

Rok Staudacher, mag. inž. arh.

 

 

Dominik Košak, abs. arh.

 

 

Ajda Merslavič, abs. arh.

 

 

Nuša Rudman, abs. arh.

 

 

Ambrož Bartol, abs. arh.

 

 

 

 

Odkup Elaborat pod šifro 2 ( št. 41544)

 

 

A) AVTORJI:

 

 

Luka Javornik, univ. dipl. inž. kraj. arh.

 

 

prof. dr. Ana Kučan, univ. dipl. inž. kraj. arh.

 

 

Danijel Mohorič, mag. inž. kraj. arh.

 

 

Pia Kante, mag. inž. kraj. arh.

 

 

Katja Mali, dipl. inž. kraj. arh.

 

 

Lara Gligić, dipl. inž. kraj. arh.

 

 

Tomislav Krnač, dipl. inž. kraj. arh.

 

 

dr. Matej Blenkuš, univ. dipl. inž. arh.

 

 

Katja Cimperman, univ. dipl. inž. arh.

 

 

B) SODELAVCI

 

 

Tomaž Balut, univ. dipl. inž. grad.

 

 

Peter Berglez, univ. dipl. inž. grad.

 

 

 

 

Odkup Elaborat pod šifro 3 ( št. 00004)

 

 

A) AVTORJI:

 

 

Marko Klemenčič, univ. dipl. inž. kraj. arh.

 

 

Stojan Skalicky, univ. dipl. inž. arh.

 

 

Katja Bedič, mag. inž. arh.

 

 

Janja Lužnik, univ. dipl. inž. kraj. arh.

 

 

B) SODELAVCI

 

 

Dr. Maša Ignjatovič, univ. dipl. biol., IEI d.o.o.

 

 

Miha Kračun, mag. inž. ok. Grad., IEI d.o.o.

 

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Poročilo
vodoravna delilna črta