Gradivo za 1. izredno sejo sveta - 18. 12. 2018
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Predlog sklepa 01  - Predlog sklepa o imenovanju inventurne komisije
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Predlog sklepa 02  - Predlog sklepa o določitvi podpisnikov za UJP
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Predlog sklepa 03  - Aneks k pogodbi
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Predlog sklepa 04  - Aneks k pogodbi - čiščenje
vodoravna delilna črta