Sporočilo za javnost o stavki zdravnikov
vodoravna delilna črta
2.4.2002

Začenja se tretji teden splošne zdravniške stavke. Zdravniki in zobozdravniki zahtevajo višje plače in boljše pogoje dela. Toda sama stavka žal poteka tako, da se posega v osnovne pravice bolnih.

Začenja se tretji teden splošne zdravniške stavke. Zdravniki in zobozdravniki zahtevajo višje plače in boljše pogoje dela. Toda sama stavka žal poteka tako, da se posega v osnovne pravice bolnih. Zato se z zahtevami sindikata FIDES nikakor ne morem strinjati!

Ob tem, ko se veča armada brezposelnih, ko veliko ljudi dela tudi po nekaj mesecev brezplačno, predvsem pa, ko morajo bolniki na račun kvalitetnejšega zdravljenja odklanjati zdravila iz druge in tretje liste, ker zanje nimajo denarja, ko stojijo v vrstah pred ambulantami in na listah za operacije čakajo po več mesecev, ko družine ne zmorejo več zagotavljati svojim otrokom pogojev za zdrav razvoj, kar so kazalci, da se v naši družbi povečuje število revežev, način, ki so ga v FIDES-u ubrali, v prvi vrsti zato, da bi si zvišali plače, nakazuje na izsiljevanje vlade prek hrbtov bolnikov.
Dejstvo je, da se naš zdravstveni sistem napaja iz proračuna, kamor prispevamo vsi davkoplačevalci, torej bomo morali proračunski zavezanci znova seči v žepe in prispevati več za zdravniške plače, ne pa tudi za boljšo zdravstveno oskrbo. Prispevati pa bodo morali tudi tisti, ki že zdaj nimajo denarja, da bi preživeli mesec, kaj šele, da bi mislili na svoje zdravje. Tako je ravnanje FIDES-a ob stavki, ko so znova zapostavljeni zlasti najrevnejši, več kot neokusno.
Strinjam se z zahtevami po izboljšanju pogojev in organizacije dela. Toda pogoje dela je potrebno izboljšati za vse zaposlene v javnem zdravstvu, ne le za zdravnike temveč tudi za zdravstveno nego, torej medicinske sestre in tehnike. Zdravniki so namreč le en del celotnega zdravstvenega sistema, zato sami brez ostalih zaposlenih v tem sistemu ne morejo zagotoviti ustrezne oskrbe bolnikov. Od vodilnih protagonistov FIDES-a, Ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje pa pričakujem, da se zamislijo nad svojim početjem, saj bi si še kdo mislil, da bi lahko pri stavki šlo za njihove medsebojne nesporazume in obračune na osebnem nivoju, v katerem so izkoriščani tako zdravniki, ki stavkajo, še bolj pa bolniki!

Maribor, 2.4.2002

Varuhinja bolnikovih pravic
Magda Žezlina


vodoravna delilna črta