Dela na Streliški in Lackovi cesti zaključena
vodoravna delilna črta

 

Promet po Streliški in Lackovi cesti spet poteka normalno.

 

Od danes sta ponovno odprti Streliška in Lackova cesta. Na Lackovi cesti je bil izgrajen manjkajoči del pločnika. Pločnik bo namenjen za izboljšanje varnosti pešcev, predvsem otrok na poti v šolo.

 

Na celotnem odseku Lackove ceste od Mlade Lipe, vse do rondoja v Pekrah, je uveden režim območja omejene hitrosti »CONA 30«, izvedena je bila tudi nova talna signalizacija za vodenje kolesarjev kot souporaba prometnih pasov z dvosmernimi kolesarskimi pasovi.  

 

 

 

 

Z odprtjem ceste se je podaljšala tudi trasa avtobusne linije številka 4

 

 

V mestnem avtobusnem prometu v Mariboru se bo z odprtjem obnovljene Lackove ceste spremenil potek linije št. 4 (Studenci–Limbuš), saj bodo avtobusi na tej liniji začeli voziti po podaljšani trasi. Po novem se bo linija 4 od dosedanje končne postaje Pekre - Gasilski dom nadaljevala po Lackovi cesti, Ulici Pohorskega odreda, Cesti proletarskih brigad in skozi krožišče pri Qlandii do nove končne postaje Vrtnarska - Qlandia. Od tam bo speljana še do naslednjega krožišča, kjer bo avtobus obrnil in se vračal nazaj po isti trasi. S podaljšanjem linije 4 želimo zagotoviti direktno avtobusno povezavo za šolarje na tem območju do Osnovne šole Ludvika Pliberška in Lesarske šole Maribor, za krajane Limbuša pa do nakupovalnega centra Qlandia.

 

 

Nova postajališča na liniji 4 so:

 

• Lackova - Ul. Jelenčevih

 

• Lackova - Na gorco

 

• Lackova - Mlada lipa

 

• Lackova - Stara lipa

 

• OŠ Ludvika Pliberška

 

• OŠ Gustava Šiliha

 

• Nova vas 2

 

• Proletarskih brigad - vojašnica (na nasprotni strani Proletarskih brigad - rondo)

 

• Vrtnarska - Qlandia

 

 

 


vodoravna delilna črta