Nespremenjena turistična taksa v letu 2019
vodoravna delilna črta

S 1. 1. 2019 se skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma uveljavlja določilo glede pobiranja in odvajanja promocijske takse.

 

 

V mestni občini Maribor turistična taksa s 1.1.2019 ostaja nespremenjena. Obračuna se dodatna promocijska taksa v višini 25% turistične takse.

 

 

 Za vsako nočitev začenši s 1.1.2019 je potrebno obračunati tudi promocijsko takso in jo prikazati na računu gosta posebej. V skladu z navodili Ministrstva za finance (povezava spodaj) je potrebno na računu gosta prikazati obe taksi:

 

 

1.      Turistična taksa: …. EUR

 

 

2.      Promocijska taksa: …. EUR

 

 

3.      Skupaj 1+2: ……..EUR

 

 

Povezave:

 

 

·       Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Maribor

 

 

7. člen

 

 

        Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,27 EUR na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,32 EUR,

 

 

skupna višina obeh taks znaša 1,59 EUR na osebo na dan.

 

 

V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta

 

 

znaša 0,64 EUR za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,16 EUR, skupna višina

 

 

obeh taks znaša 0,80 EUR na osebo na dan.

 

 

·       Odgovori na vprašanja glede promocijske takse, s sestanka z Ministrstvom za finance, z dne 19. 12. 2018

 

 

·       Ključna vsebinska pojasnila namenjena izvajalcem nastanitvene dejavnosti, ki so bila pripravljena na osnovi vprašanj poročevalcev v sistem eTurizem

 

 

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta