Čistilne akcije
vodoravna delilna črta
8.4.2002

Termini čistilnih akcij po mestnih četrtih in občinah.

KS BRESTERNICA – GAJ
Datum: 13.04.2002
Predvideni udeleženci: LD Gaj, RD Ruše, TD Bresternica-Gaj
Lokacije: čiščenje gozdov, potokov in turističnih poti

KS KAMNICA
Datum: 06.04.2002
Predvideni udeleženci: društva , ki delujejo v Kmnici, osnovna šola Kamnica, krajani Centra, Kamniške grabe, Šobra, Rošpoha, Rošpoha (Vinarje), Rošpoha ( smer Grmek ), Mediča, Ceste v Rošpoh, Urbana
Lokacije:Športno društvo Kobansko bo uredilo košarkarsko igrišče, Člani LD bodo z učenci OŠ Kamnica čistili obrežje Drave, Konjeniško društvo Kamnica bo čistilo območje kamniškega kluba

KS LIMBUŠ
Datum: v teku
Predvideni udeleženci: KS, Ribiška družina in Tborniki
Lokacije:čistilne akcije že tečejo in se bodo nadaljevale do 21.04.02, potok Blažovnica, Spodnji Limbuš, Vrhov dol, Limbuuška graba…

KS PEKRE
Datum: v teku
Predvideni udeleženci: KS, Turistično društvo in Gasilsko društvo
Lokacije:čistilne akcije že tečejo, čiščenje pekrske gorce, okolje centra Peker, Hrastje, Kordek, Cesta na Gorco, okolica pošte na Lackovi cesti, v nadaljevanju še v delu Hrastja

KS RAZVANJE
Datum: 23.03.2002
Predvideni udeleženci: občani
Lokacije:okollje stanovanjskih hiš

KS MALEČNIK - RUPERČE
Datum: 13.04.02 ali (20.04.02)
Predvideni udeleženci: društva v KS, Lovska družina, ostali krajani
Lokacije:Malečnik, Vodole, Hrenca, Celestrina, Trčova, Metava, Nebova, Ruperče in Grušova, ( območja vodotokov )

MČ CENTER
Datum: datum še ni dikončno dogovorjen
Predvideni udeleženci: MČ, Hortikulturno društvo, OŠ Bojana Ilicha
Lokacije:Kalvarija

MČ IVAN CANKAR
Datum: 06.04.2002
Lokacije:Počehova, Košaki, Krčevina

MČ JOŽE LACKO
Datum: predvidoma 20.04.02
Predvideni udeleženci: MČ Jože lacko in MČ Pobrežje, Lovska družina
Lokacije:čiščenje Stražuna, sprotno čisti Jesenek

MČ KOROŠKA VRATA
Datum: 19. do 22. 02
Predvideni udeleženci: občani MČ, OŠ Prežihov Voranc, Srednja gradbena šola, Srednja kmetijska šola, Srednja šola kmetijske mehanizacije, fakulteta za kmetijstvo
Lokacije:predvsem zahodni del MČ, kjer je večina sprehajalnih poti

MČ MAGDALENA
Datum: datum še ni dokončen
Lokacije:ob obrežju Drave

Datum: 18.03.2002
Predvideni udeleženci: II. gimnazija

MČ NOVA VAS
Datum: 09.04.2002
Predvideni udeleženci: 5. razred
Lokacije:okolica šole

Datum: 10.04.2002
Predvideni udeleženci: 6. razred
Lokacije:okolica šole

MČ POBREŽJE
Datum: 20.04.2002
Predvideni udeleženci: občani, PGD Pobrežje, LD
Lokacije:Stražun

MČ RADVANJE
Datum: 13.04.2002
Lokacije:Pod Pekrsko gorco, ŠD Radvanje, Na parkirišču Pohorske vzpenjače ( gornji del parkirišča ), ob zgradbi LD Radvanje ( strelišče )

MČ TABOR
Datum: 22.04.2002
Predvideni udeleženci: OŠ Angel Besednjak
Lokacije: okolica šole, igrišča, vojašnica

MČ TEZNO
Datum: 20.04.2002
Predvideni udeleženci: MČ Jože lacko in MČ tezno, LD
Lokacije: Stražunski gozd

Datum: datum še ni določen
Predvideni udeleženci: osnovna šola martin Konšak, Srednja Kovinarska šola, škofijska gimnazija
Lokacije: tezenski gozd

MČ STUDENCI
Datum: 13.04.2002
Predvideni udeleženci: OŠ Janko Padažnik
Lokacije: Iztokova ulica, okolica šole

Datum: 13.04.2002
Predvideni udeleženci: Srednja prometna šola
Lokacije: obrežje reke Drave

Datum: 13.04.2002
Predvideni udeleženci: gasilci, taborniki, občani TD Studenci
Lokacije: obrežje reke Drave

Datum: 13.04.2002
Predvideni udeleženci: srednja kovinarska šola
Lokacije: obrežje reke Drave

Datum: 13.04.2002
Predvideni udeleženci: Srednja lesarska šola
Lokacije: Studenški gozd, okolica šole, Lesarska ulica

Datum: 13.03.2002
Predvideni udeleženci: ŠD Kovinar

Datum: 22.03.2002
Predvideni udeleženci: Štud. org. univerze

Datum: 12.03.2002
Predvideni udeleženci: OŠ Maksa Durjave


vodoravna delilna črta