Mariborski župan s predstavniki inšpekcijskih služ
vodoravna delilna črta
11.4.2002

Letos pogoste akcije pri mestni tržnici, odstranjevanje deponij na črno ter odstranjevanje praznih kioskov in neprometne signalizacije, ki ni v skladu s predpisi.

Danes se je mariborski župan Boris Sovič na redni koordinaciji sestal s predstavniki inšpekcijskih služb, ki delujejo na območju mestne občine Maribor. Koordinacija je bila sklicana na pobudo mariborskega župana. Čeprav je sicer večina inšpekcijskih služb v pristojnosti države, interes za učinkovito delo narekuje tudi neformalno koordinacijo z lokalno skupnostjo.

Tržni inšpektorat in mestni inšpektorat bosta v sodelovanju s policijo izvajala pogostejše akcije na mestni tržnici. Letos bodo odstranjene posamezne deponije avtomobilov, ki obratujejo na črno. Komunalna in urbanistična inšpekcija ter cestno-prometna inšpekcija bodo sodelovali pri projektu odstranjevanja praznih kioskov ter neprometne signalizacije, ki ni skladna z zakonskimi predpisi.


vodoravna delilna črta